Expertise

Om goed onderwijs en goede ondersteuning te kunnen geven, heeft De Onderwijsspecialisten veel kennis in huis. Kennis over speciaal onderwijs en over de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Deze kennis delen we graag, met collega’s en met geïnteresseerden buiten onze organisatie. Dat doen we via deze website en via onze inspiratiebijeenkomsten 'Onderwijsspecials'.

Kennisteams

Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg. Zo leveren we samen met ouders en partners een passend onderwijsaanbod. De Onderwijsspecialisten deelt kennis in negen kennisteams. Elk kennisteam verzamelt zich rond een expertisethema dat eigen is aan het speciaal onderwijs dat we bieden. Het doel is met elkaar te leren en ontwikkelen.

Autisme

Ieder kind met autisme is anders en heeft dus andere dingen nodig om optimaal te kunnen functioneren op school. Lees meer over autisme.

Lees meer

Epilepsie

Wat hebben kinderen met epilepsie nodig om zich te ontwikkelen? Op deze pagina delen wij onze kennis hierover.

Lees meer

EMB

Ook kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) krijgen goede, extra ondersteuning bij De Onderwijsspecialisten. Op deze pagina delen wij onze kennis over EMB.

Lees meer

Arbeidstoeleiding

Een deel van de leerlingen start na het voortgezet speciaal onderwijs met werk. Lees hier hoe De Onderwijsspecialisten ze hierop voorbereidt.

Lees meer

Innovatie

Op deze pagina delen wij nieuwe denkwijzen en ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld om onze leerlingen nog meer ‘21e-eeuw-proof’ te maken.

Lees meer

Veilige school

Op deze pagina delen we informatie over een veilig schoolklimaat voor leerlingen én medewerkers en hoe wij hiervoor zorgen. Bijvoorbeeld de procedures en gedragsregels die hierbij helpen.

Lees meer

Gedrag

Een deel van de leerlingen start na het voortgezet speciaal onderwijs met werk. Lees hier hoe De Onderwijsspecialisten ze hierop voorbereidt.

Lees meer

Dagbesteding

Na het voortgezet speciaal onderwijs gaan sommige leerlingen door naar dagbesteding. Hoe wij ze hierop voorbereiden, lees je op deze pagina.

Lees meer

NAH

Op deze pagina delen wij onze kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Lees meer