Onze kennis

We maken gebruik van onze kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Onze scholen zijn heel verschillend, en daardoor hebben we veel kennis en ervaring in huis. Zo vinden we oplossingen voor bijna alle hulpvragen van leerlingen en hun ouders. Daar gáán we voor!

Samen weten we meer

We delen onze kennis graag. In de eerste plaats met elkaar, in onze kennisteams en vakgroepen. En natuurlijk ook met anderen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingspartners, gemeenten, jeugdzorg, het regulier onderwijs en landelijke netwerken. Samen komen we tot de beste oplossingen.

Gedrag

Op al onze scholen zien we moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en een oplossingsgerichte manier van werken. 

Kennis van gedrag

Innovatie

We verbeteren continu ons onderwijs. Bijvoorbeeld door de inzet van 'ongewone' gastdocenten die onze leerlingen inspireren en uitdagen.

Kennis van vernieuwing

Autisme

Ieder kind in het autismespectrum is anders. We zetten daarom niet de diagnose centraal, maar kijken naar het totale kind.

Kennis van autisme

Epilepsie

Wat hebben kinderen met epilepsie nodig om zich te ontwikkelen? Op deze pagina delen wij onze kennis hierover.

Kennis van epilepsie

EMB

We focussen op lichamelijk welzijn, aanwezig zijn, contact, communicatie en stimulans voor een goed leven.

Kennis van EMB

Transitie

Na speciaal voortgezet onderwijs maken de meeste leerlingen de overstap naar dagbesteding, arbeid of ander onderwijs.

Kennis van transitie

Brein Support

Brein Support is ons expertisecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Kennis van NAH

Uniek Sporten

Hét sportloket op het gebied van aangepast sporten. Ook wij willen iedereen met een beperking aan het bewegen krijgen.

Uniek Sporten