Expertise

Binnen De Onderwijsspecialisten hebben we veel kennis en expertise. En we vinden dat iedereen daarvan moet kunnen profiteren. Daarom ontwikkelen en delen we die kennis in vakgroepen en Kennisteams. Die werken bovenschools en ontwikkelen, borgen en delen hun specifieke kennis binnen én buiten de organisatie. De vakgroepen en Kennisteams hebben een eigen expertisethema.

Autisme

Ieder kind met autisme is anders en heeft dus andere dingen nodig om optimaal te kunnen functioneren op school. Lees meer over autisme.

Lees meer

Epilepsie

Wat hebben kinderen met epilepsie nodig om zich te ontwikkelen? Op deze pagina delen wij onze kennis hierover.

Lees meer

EMB

Ook kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) krijgen goede, extra ondersteuning bij De Onderwijsspecialisten. Op deze pagina delen wij onze kennis over EMB.

Lees meer

Arbeidstoeleiding

Een deel van de leerlingen start na het voortgezet speciaal onderwijs met werk. Lees hier hoe De Onderwijsspecialisten ze hierop voorbereidt.

Lees meer

Innovatie

Op deze pagina delen wij nieuwe denkwijzen en ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Bijvoorbeeld om onze leerlingen nog meer ‘21e-eeuw-proof’ te maken.

Lees meer

Veilige school

Op deze pagina delen we informatie over een veilig schoolklimaat voor leerlingen én medewerkers en hoe wij hiervoor zorgen. Bijvoorbeeld de procedures en gedragsregels die hierbij helpen.

Lees meer

Gedrag

Op alle scholen van De Onderwijsspecialisten hebben we te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag. Op deze pagina lees je meer over onze specifieke kennis, vaardigheden en oplossingsgerichte manier van werken.

Lees meer

Dagbesteding

Na het voortgezet speciaal onderwijs gaan sommige leerlingen door naar dagbesteding. Hoe wij ze hierop voorbereiden, lees je op deze pagina.

Lees meer

NAH

Op deze pagina delen wij onze kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Lees meer