Van speciaal naar gewoon

Werkgevers weten vaak niet wat te verwachten van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. De overstap van school naar werk verloopt dan minder soepel. Zonde, want onze leerlingen hebben zo veel in huis.

Oud-leerlingen vertellen hun verhaal

Deze videoportretten geven een beeld van de betrokkenheid van de leerlingen, leraren, ouders, stagebegeleiders en werkgevers. Het zijn verhalen over dromen die vorm krijgen, over de unieke samenwerking tussen docent, trajectbegeleider en werkgever. En keer op keer blijkt, het is het enthousiasme van de werkgever die bepalend is voor de ontwikkeling van de leerling tot een waardevolle collega.

 

 

www.vanspeciaalnaargewoon.nl
terug