Privacy

De Onderwijsspecialisten gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Dit is vastgelegd in ons privacyreglement. Hierin leest u waarom en hoe wij persoonsgegevens registreren en verwerken.

Wet en regelgeving

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van leerlingen. Bij de verwerking van deze gegevens houden we ons uiteraard aan de wet- en regelgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Persoonsgegevens

De meeste gegevens van leerlingen, ontvangen wij van ouders. Bijvoorbeeld bij de inschrijving op school. Ook registreren onze medewerkers gegevens over onze leerlingen, denk bijvoorbeeld aan cijfers of medische gegevens om de leerling goed te begeleiden.

Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Kloppen de gegevens niet? Dan moet de school deze veranderen. Als de opgeslagen gegevens niet meer nodig zijn voor de school, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Foto en video

Ook foto’s en video’s van een leerling zijn persoonsgegevens. Wij vragen altijd toestemming voor het maken en verspreiden hiervan op bijvoorbeeld de website of in de schoolgids. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerdere toestemming in te trekken. Ook met u toestemming blijven wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met beelden van leerlingen. Per keer wegen wij af of het verstandig is een foto te plaatsen.

E-mail

De Onderwijsspecialisten wisselt privacygevoelige informatie veilig en versleuteld uit via ZIVVER. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. ZIVVER voorkomt bovendien gevoelige informatie naar de verkeerde persoon wordt gestuurd. Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

Gegevens met derden delen

Het recht op het overdragen van privacygegevens aan derden (dataportabiliteit) betekent dat leerlingen hun digitale gegevens mee moeten kunnen nemen om over te dragen aan een andere school. Zo wordt de zeggenschap over eigen persoonsgegevens vergroot. Ouders en leerlingen boven de 16 jaar hebben recht op een kopie die de meeste machines kunnen lezen, bijvoorbeeld in een csv-, json- of xml-bestand.

Contact

Karlijn Betz
Functionaris voor de Gegevensbescherming
E: 
ivp@deonderwijsspecialisten.nlPrivacybeleid