Werken bij De Onderwijsspecialisten

Wij zijn er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte of gedragsproblemen hebben. We onderscheiden ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg. We werken aan totale kwaliteit in onderwijs en leeromgeving, en zijn doorlopend in dialoog met leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders. Zo leveren we samen een passend onderwijsaanbod.

Wij zijn er voor jou. Voor jouw wensen en ambities.We geven onze medewerkers optimale begeleiding en ruimte om de beste versie van zichzelf te worden. Je bent regisseur van je eigen loopbaan. En wij bieden je de ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s om verder te komen.

bekijk onze vacatures


Optimaal

We bieden onderwijs op onze 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren. Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek.

Jij biedt jouw leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden. Die optimale begeleiding krijg jij ook. Je krijgt alle ruimte om verder te leren. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die jouw leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Ontwikkelmogelijkheden

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden we veel aandacht aan jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk om aan te sluiten op jouw ambities en ontwikkelwensen. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel. Je kan bijvoorbeeld masteropleidingen bij Fontys Hogescholen volgen.

Ons leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid en verdieping van je onderzoekend/reflectieve vermogen.

Verantwoordelijkheid

Als medewerker van De Onderwijsspecialisten ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen en resultaten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie.

 

 

Medewerkers van De Onderwijsspecialisten met een vast dienstverband hebben voorrang.

Als je op meerdere vacatures reageert, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de inlogmogelijkheid.

Onze vacatures