Onze organisatie

Bij De Onderwijsspecialisten werken ongeveer 1.650 medewerkers op 28 scholen voor ruim 4.300 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. Onze medewerkers begeleiden ook leerlingen met speciale hulpvragen én hun leraren in het regulier onderwijs.

Goed geregeld

Onze organisatiestructuur sluit goed aan bij onze missie en visie. Met veel autonomie voor én gedegen ondersteuning van de schooldirecteuren. Dat bereiken we door een eenvoudige organisatie, zonder managementlaag tussen schooldirectie en bestuur, en met één ondersteunende dienst. Dat scheelt scholen tijd en moeite. Én het biedt mogelijkheden voor werkzoekenden binnen en buiten de organisatie.

Goed om te weten

De Onderwijsspecialisten heet officieel 'Stichting De Onderwijsspecialisten'. We zijn gevestigd in Arnhem en staan geregistreerd onder RSIN 803335167