Organogram

De Onderwijsspecialisten kenmerkt zich door haar eenvoudige organisatie. Er is geen managementlaag tussen schooldirectie en bestuur. En er is één ondersteunende dienst. 

College van bestuur

Ons CvB is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het CvB is het formele bestuur, het bevoegd gezag van alle scholen van De Onderwijsspecialisten.

Astrid Berendsen (voorzitter)

Astrid Berendsen (voorzitter)

Hennie Loeffen

Hennie Loeffen

Ondersteunende dienst

Onze ondersteunende dienst omvat het domein Onderwijs met kennisteams, vakgroepen en en ons opleidingsprogramma, en het domein Bedrijfsvoering met afdelingen P&O, Personeel en salarisadministratie, Communicatie, Financiële administratie, Facilitair beheer en Onderwijs en ICT. 

Raad van Toezicht

Ons RvT houdt toezicht op de wijze waarop het college van bestuur haar taken uitvoert.

Joost van Oostrum (voorzitter)

Joost van Oostrum (voorzitter)

Patrick van de Brug

Patrick van de Brug

Anne Arink

Anne Arink

Arthur Boone

Arthur Boone

Jaap Hermsen

Jaap Hermsen

Marlies van Loon

Marlies van Loon

Eric Boerstoel

Eric Boerstoel