Medezeggenschap

Ouders zijn de belangrijkste partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij ons onderwijs. Informeel, maar ook formeel.

Al onze scholen en de ondersteunende dienst hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (mr). Daarin zitten zowel personeelsleden als ouders van leerlingen. Meer informatie over de mr’en vind je op de website van de betreffende scholen. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

Een overzicht en uitwerking van de wijze waarop de medezeggenschap binnen De Onderwijsspecialisten ingericht is, kun je vinden in het medezeggenschapsstatuut.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)


"Door een open en constructieve houding oefenen wij invloed uit op het beleid van De Onderwijsspecialisten."


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Onderwijsspecialisten is een enthousiaste sparringpartner van het college van bestuur (cvb) over diverse bovenschoolse onderwerpen. De gmr vertegenwoordigt de mr’en van de dertig scholen die bij De Onderwijsspecialisten horen. Dat betekent dat de leden van de gmr gekozen worden door leden van de mr’en. Gmr-leden kunnen ook lid van een mr zijn, maar dat is niet verplicht. Afspraken over de omvang en samenstelling van de gmr kun je vinden in het medezeggenschapsreglement.

Net als de mr’en kent de gmr een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding bestaat uit zes leden die vanuit een eigen onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid bijdragen aan goede beleidsvoering op bovenschools niveau. Een belangrijke rol dus!

De gmr zoekt versterking met ingang van het nieuwe schooljaar!

Vanaf schooljaar 2024-2025 verwelkomt de gmr graag vier nieuwe leden: twee personeelsleden en twee ouderleden. Lees hier meer over deze functies.

Wil jij als vertegenwoordiger van je collega’s of de ouders meedenken en -beslissen over beleid dat belangrijk is voor alle scholen of een meerderheid van de scholen? Grijp dan je kans en meld je aan voor de gmr! Je hebt hiervoor de tijd tot 25 april.

Eerst meer informatie?
In onze flyer krijg je antwoord op ‘Wie, Wat, Waar?’
Natuurlijk kun je voor meer informatie ook contact opnemen met onze ambtelijk secretaris Laura van Hofwegen (l.vanhofwegen@deonderwijsspecialisten.nl ). Zij vertelt je graag meer.

Contact
Neem voor meer informatie over de gmr contact op met Laura van Hofwegen, ambtelijk secretaris van de gmr (l.vanhofwegen@deonderwijsspecialisten.nl).