Medezeggenschap

Ouders zijn de belangrijkste partners voor onze scholen. We vinden het belangrijk om hen nauw te betrekken bij ons onderwijs. Informeel, maar ook formeel. Al onze scholen en de ondersteunende dienst hebben ieder een eigen medezeggenschapsraad (mr). Daarin zitten zowel personeelsleden als ouders van leerlingen. Meer informatie over de mr’en vind je op de website van de betreffende scholen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr)

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Onderwijsspecialisten is een enthousiaste sparringpartner van het college van bestuur (cvb).

Bovenschools beleid
Daarnaast heeft de gmr advies- en instemmingsbevoegdheid op een aantal onderwerpen. De gmr praat mee over bovenschools beleid, zoals de verdeling van de financiële middelen over de scholen.De gmr vergadert zo'n vijf keer per jaar

Leden 
De gmr bestaat uit twaalf zetels: zes personeelsleden en zes ouders. Zij zijn allemaal actief betrokken bij onze organisatie. Vanuit een eigen onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid dragen zij bij aan een goede beleidsvoering voor alle scholen binnen De Onderwijsspecialisten. Een belangrijke rol dus.

De gmr zoekt nieuwe leden!

Denk mee, praat mee!
Heb je er zin in om aan te sluiten bij een enthousiaste en gedreven club die het leuk en belangrijk vindt om verbinding te maken met allerlei betrokkenen (ouders, mr'en, het cvb, de raad van toezicht etc.)? Lees dan gauw verder in de bijlage en neem bij interesse contact op!

Contact
Neem voor meer informatie over de gmr contact op met Laura van Hofwegen, ambtelijk secretaris van de gmr (l.vanhofwegen@deonderwijsspecialisten.nl).