Downloads

Download hier de statuten van de stichting en de verschillende regelingen en reglementen.


Statuten

Statuten Stichting De Onderwijsspecialisten

Reglementen bestuur 

Reglement College van Bestuur

Regelingen

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

 

Jaarverslag

Ons complete jaarverslag lezen en downloaden? Ga dan naar de pagina Ons jaarverslag.