Onze missie en visie

Op alle scholen van De Onderwijsspecialisten werken vanuit een gezamenlijke missie en visie. Die vind je hieronder. Wil je meer weten over wat die missie en visie in de praktijk betekenen? Bekijk dan ons meest recente jaarverslag, of ons strategisch beleidsplan

Onze visie

Wij stimuleren de groei van onze leerlingen, zowel cognitief, lichamelijk als sociaal-emotioneel. Wij vergroten hun mogelijkheden, gericht op doorstuderen of een toekomstige werkplek. Maar ook gericht op wonen, werken en leven. Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis van onderwijs, gedrag en zorg. Onze begeleiding stemmen wij af met ouders en partners in het regulier onderwijs, (jeugd)zorg of revalidatie.

Onze missie

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. Met als doel: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Leerlingen, ouders, school, revalidatie en zorg hierin onze partners. De manier waarop we dat doen, maakt ons onderwijs en onze ondersteuning zo krachtig. Iedere partij is namelijk deskundig op zijn eigen terrein. En samen laten we elk kind groeien.

We zetten de leerling centraal

We gaan altijd uit van wat een leerling kan, en bieden op fysiek en sociaal-emotioneel vlak precies de ondersteuning die ze nodig hebben. Ondersteuning die een reguliere school niet altijd voldoende kan geven. We werken bijvoorbeeld met aangepaste leermiddelen, extra begeleiding in de klas en speciaal opgeleide leraren.

We zijn dichtbij en betrokken

We zien ieder kind als een uniek persoon met een eigen inbreng. We leren hen gebruik te maken van hun mogelijkheden. Dat doen we met individuele begeleiding in een veilige omgeving. Op onze scholen hoeven leerlingen niet voortdurend op hun tenen te lopen om erbij te horen. Wel spreken we leerlingen aan op hun verantwoordelijkheden.

We bereiden voor op de toekomst

Onze leerlingen werken toe naar een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en leven. De eerste stap is meestal vervolgonderwijs, een betaalde baan of dagbesteding. Dat vraagt om ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek gebied. Met cognitief bedoelen we taal, rekenen en andere verplichte vakken. Dit is hetzelfde als op andere scholen.