Sponsoring

Voor sponsoring en donaties gelden in het onderwijs wettelijke voorschriften. Landelijke afspraken hierover zijn vastgelegd in het convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.
Wij hanteren als sponsorbeleid de meest actuele versie van dit convenant.