Klachten

Waar gewerkt wordt, gaan ook wel eens dingen mis. Als je daar samen over kunt praten, zijn dat ook kansen voor verbetering. We horen het dus heel graag als er klachten zijn. In ons klachtenreglement lees je hoe we daar mee omgaan.

Klachten van leerlingen en ouders

Ben je een ouder van een leerling op één van onze scholen? Praat over alles wat je niet zint op school eerst met de leraar of mentor. Samen kunnen jullie de problemen vast oplossen. Lukt dat niet, neem dan contact op met de schooldirecteur of de interne vertrouwenspersoon op school.

Kom je er op school niet uit? Dan kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon of het bestuur van De Onderwijsspecialisten. De school of de vertrouwenspersoon helpt je met het maken van een afspraak met het bestuur.

Klachten van medewerkers

Praat er over met je leidinggevende of de interne vertrouwenspersoon. Medewerkers van de Ondersteunende dienst kunnen terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.
Kom je er samen niet uit? Dan kun je terecht bij het bestuur van De Onderwijsspecialisten.

Klokkenluidersregeling

Als medewerkers een serieus vermoeden hebben van een misstand, kunnen ze dit melden bij het bestuur van de Onderwijsspecialisten of de vertrouwenspersonen integriteit. We hebben hiervoor een heldere procedure, vastgelegd in de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand kortweg de Klokkenluidersregeling.

Contactgegevens De Onderwijsspecialisten

College van Bestuur

Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl

Externe vertrouwenspersoon

Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Jan Doldersum
M 06 - 12 04 28 93
jan@doldersum-in-vertrouwen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl