Bescherming persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het geven van onderwijs en begeleiding en de administratie van de school worden gegevens over uw kind vastgelegd. Dit is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We hebben met hen afspraken gemaakt over het gebruik van deze gegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders hier toestemming voor geven of als uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe we omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Het maken en verantwoord gebruiken van beeldmateriaal (foto’s/video’s) is onderdeel van ons onderwijs. Een zorgvuldig, integer en positief gebruik van het beeldmateriaal staat hierin voorop, in het belang van onze leerlingen. 

Meer informatie over bewaren van privacygegevens (leerlinggegevens en beeldgebruik) vindt u in ons privacybeleid. 

 

Privacybeleid