Waarin zijn wij speciaal?

Welkom op de website van De Onderwijsspecialisten. Hier lees je alles over De Onderwijsspecialisten: een stichting van scholen in het speciaal onderwijs. Ben je op zoek naar informatie over een specifieke school? Kijk dan hier.

 

Meer over ons

Wij bieden speciaal onderwijs...

Bij De Onderwijsspecialisten bieden we (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Vanwege hun gedrag bijvoorbeeld, of omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, of chronisch ziek zijn. Dat doen we op onze scholen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. Daarnaast begeleiden we leerlingen leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen én hun leraren in het gewone onderwijs.

 

...zodat iedereen volwaardig mee kan doen

Iedere leerling een volwaardige plek in de samenleving. Dat is het doel van De Onderwijsspecialisten. Onze school is een belangrijke schakel in het leven van onze leerlingen. Want hoe beter ons onderwijs, hoe groter de kans dat leerlingen op een plek komen die past bij wat ze echt kunnen. Of dat nou gaat om vervolgonderwijs, een baan, reizen met het openbaar vervoer of lid worden van een sportclub.

 

We zetten ons onvoorwaardelijk in voor elke leerling...

We zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. Daarbij maken we gebruik van de kennis die we hebben op het gebied van onderwijs, gedrag én zorg. Zo vinden we oplossingen voor bijna alle ondersteuningsvragen. En natuurlijk stemmen we die af met leerlingen en ouders.

 

...en dat doen we gelukkig niet alleen

We werken samen met iedereen die iets zinvols kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Want samen komen we tot de beste oplossingen. De regie ligt zoveel mogelijk bij onze leerlingen. Hun ouders zien we als belangrijke partners. Net als onze leerkrachten en partners van buiten school, zoals gemeenten, (jeugd)zorg, revalidatie, stagebedrijven, instellingen voor sport en cultuur, en andere scholen – regulier en speciaal.