Autisme

Autisme roept veel vragen op. Hoewel de wetenschap rondom autisme een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, is het nog een relatief jonge wetenschap. We kunnen ons nog steeds afvragen wat de diagnose Autisme Spectrum Stoornis ons vertelt. De diagnose zelf verklaart nog niet het gedrag van de leerling, leidt ons niet naar de oorzaak van het gedrag en geeft geen handvatten voor ons handelen in bijvoorbeeld de klas.

Wij zijn er van overtuigd dat een persoonlijke en ontwikkelingsgerichte benadering ervoor zorgt dat we als professionals nieuwsgierig blijven naar wat de leerling beweegt en nodig heeft. Vanuit ons perspectief vragen leerlingen, zeker degenen met autisme, om een eclectische benadering. Juist omdat hun ontwikkeling vaak atypisch verloopt en een disharmonisch profiel kent. Een brede én verdiepende expertise ontwikkelen is volgens ons van belang om ontwikkelingsgericht te kunnen handelen. Hierbij kan de diagnose wel richtinggevend zijn, maar niet per definitie bepalend.

Eclectisch werken vanuit een brede én verdiepende expertise, kan je niet alleen. Hierin hebben we elkaar hard nodig. Ontwikkeling gaat verder dan alleen het bewuste (cognitieve) leren en overstijgt diagnoses, doelgroepen en scholen. Het kennisteam Autisme wil graag een beweging in gang zetten waarin we vanuit een gezamenlijk passie en missie onderzoekend blijven bouwen aan beter onderwijs voor al onze leerling.  

Silke Polman, kennisteam Autisme: 'Wij willen graag een beweging in gang zetten waar collega's vanuit een gezamenlijke passie en missie het onderwijs aan leerlingen met autisme verder specialiseren en optimaliseren. Dit met het doel om mensen met autisme met meer geluk en succes onderdeel te laten zijn van onze maatschappij. Er is veel expertise binnen De Onderwijsspecialisten met betrekking tot autisme. Met het kennisteam willen we de motor zijn om deze expertise meer met elkaar te verbinden en te delen, zodat we dit concreet in kunnen zetten binnen onze eigen scholen en in het regulier onderwijs.'