Kennis van autisme en onderwijs

Aandacht voor autisme is belangrijk. Want hoewel de wetenschap rondom autisme zich snel ontwikkelt, roept autisme nog steeds veel vragen op. Dat is niet erg, want zo blijven we nieuwsgierig en onderzoekend. Een perfecte aanpak of lesmethode voor mensen met autisme is er nog niet. De vraag is ook of dat nodig is. 

Verschillen herkennen

Ieder mens is anders, dus ook mensen met autisme verschillen van elkaar. Eén generieke aanpak of methode voor alle mensen met autisme zou niet eerlijk zijn. Daarmee scheer je iedereen over één kam. Je kunt niet zeggen ‘iemand heeft autisme en daar hoort deze methode of aanpak bij’. Leerlingen met autisme ontwikkelen zich vaak erg disharmonisch. Zij hebben vaak verschillende ontwikkelingsleeftijden.

Met open blik blijven kijken

Leerlingen in het autismespectrum lijken soms veel jonger dan ze zijn, en dan weer veel ouder. Overschatten of onderschatten ligt dan op de loer. We vinden het daarom belangrijk dat onze medewerkers veel weten over ontwikkeling. Zodat ze de ontwikkelingsfase van de leerling herkennen, en er steeds op de juiste manier op reageren.

Voorbeeld uit de praktijk

Voorzitter van het kennisteam Autisme, Silke Polman: “Ik zag heel verlegen kinderen, of juist die met een kort lontje, veel baat hebben bij een visuele en concrete manier van communiceren. Het verlegen kind kroop uit z’n schulp en het kind dat snel boos werd, bleef vaker rustig. En herken je de verschillende ontwikkelingsleeftijden eenmaal bij leerlingen met autisme, dan komt die kennis alle leerlingen ten goede".

Samen anders kijken naar gedrag

Meer expertise van De Onderwijsspecialisten