Samen werken in de regio

Van december 2020 tot eind maart 2021 zijn in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid per arbeidsmarktregio werktafels pro·vso georganiseerd. Tijdens de werktafels is scholen gevraagd naar verbeterpunten voor een succesvolle en duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Deze verbeterpunten zijn vertaald in een vijftal ontwikkelthema’s. Je leest hierover meer in onderstaande brochure.

Brochure samen werken in de regio
terug