Epilepsie

Aniek van den Brand, kennisteam Epilepsie:

'Dit kennisteam houdt zich vooral bezig met het verbinden van de scholen onderling én de daarbuiten. Ook heeft het kennisteam Epilepsie een doorverwijzende rol naar het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). We onderhouden nauw contact met het LWOE en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Het kennisteam Epilepsie trekt samen op in casuïstiekbesprekingen, trainingen en cursussen. Ook organiseren we in gezamenlijkheid de Onderwijsspecials met nieuwe, soms baanbrekende, informatie.

Een aantal scholen van De Onderwijsspecialisten spitst zich toe op de expertise rondom onderwijs, zorg en epilepsie. Het Kroonpad en Lichtenbeek delen deze kennis en kunde met de andere scholen binnen én buiten de organisatie. Hier ligt een beleidsdocument aan ten grondslag, gedragen door de betrokken organisaties.

De belangrijkste doelen:

Veiligheid:

- Het waarborgen van de veiligheid van de leerling met epilepsie.
- Zorg bij aanvallen: o.a. epilepsieprotocol per leerling, afspraken met ouders over gym, zwemmen, praktijkvakken en buitenschoolse activiteiten.

Pedagogisch-didactisch:

Goed onderwijs geven aan leerlingen met epilepsie, rekening houdend met de onderwijsbehoefte van leerlingen met epilepsie.'