Kennis van epilepsie en onderwijs

Leerlingen met epilepsie verdienen extra zorg en aandacht in onderwijs. Veiligheid staat daarbij op. Zowel in het voorkomen van een aanval, als in het verlenen van de juiste zorg bij een aanval. De Onderwijsspecialisten hebben een doorverwijzende rol naar LWOE.

Kennis bundelen

Een aantal scholen van De Onderwijsspecialisten spitst zich toe op de expertise rondom onderwijs, zorg en epilepsie. Voorzitter van het kennisteam Epilepsie, Aniek van den Brand: "We organiseren casuïstiekbesprekingen, trainingen en cursussen. Dat levert nieuwe, soms baanbrekende, informatie op over epilepsie in onderwijs".

Onze doelen 

  • We borgen de veiligheid van de leerling met epilepsie.
  • We bieden de juiste zorg (protocol) bij een aanval en maken afspraken met ouders over gym, zwemmen, praktijkvakken en buitenschoolse activiteiten.
  • We bieden goed en passend onderwijs aan leerlingen met epilepsie.

Onze partners

 

 

Meer expertise van De Onderwijsspecialisten