Gedrag

Op alle scholen van De Onderwijsspecialisten hebben we te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit vraagt van ons specifieke kennis, vaardigheden en een oplossingsgerichte manier van werken. Door steeds met elkaar het professionele gesprek te voeren en door het actief delen van good practice willen we met elkaar zoeken naar passende aanpakken. Wat werkt voor deze specifieke leerling?

Het kennisteam Gedrag vervult een verbindende, prikkelende, ondersteunende en informerende rol binnen onze scholen. Verbindend vanwege de noodzaak om samen te werken met partners: ouders, collega’s, externe hulpverlening, zorgpartners, andere kennisteams en ook andere scholen. Wanneer deze verbinding goed verloopt krijgen de kinderen meer kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Prikkelend door juist díe vragen te stellen waardoor onze professionals weer verder kunnen. Zij zijn het tenslotte die dagelijks met de leerlingen werken. Daarnaast wil het kennisteam Gedrag ondersteunend zijn bij vragen van de collega’s op de scholen en waar nodig informatie geven over bijvoorbeeld een specifieke aanpak of methodiek.

De samenstelling van het kennisteam is wisselend en wordt afgestemd op de vraag die er ligt. Zo kan het de ene keer een leraar zijn met goede pedagogische vaardigheden die een vraag beantwoordt. Een andere keer wordt er een gedragswetenschapper gezocht die een voorlichting geeft over het omgaan met een leerling met ADHD.

In de afgelopen periode heeft het kennisteam Gedrag diverse activiteiten ontplooid: de specifieke kennis over gedrag is per school geïnventariseerd, er zijn drie bijzondere ‘Onderwijsspecials’ georganiseerd en er worden diverse workshops gegeven over actuele onderwerpen. Daarbij vindt er steeds meer collegiale ondersteuning plaats tussen de collega’s van de verschillende scholen van zowel binnen, als ook van buiten De Onderwijsspecialisten. Een mooie ontwikkeling waar we met elkaar trots op kunnen zijn!