Transitie

Het Kennisteam Transitie bestaat uit stage- en trajectbegeleiders werkzaam op de diverse scholen. Dit kennisteam verzamelt zich rond het thema ‘arbeidstoeleiding van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso)’. Door onze kennis en expertise verder te ontwikkelen, te delen en goed te borgen, zijn we in staat de jongeren te begeleiden naar de meest passende plek op de arbeidsmarkt. Het Kennisteam Transitie houdt o.a. vakinhoudelijke presentaties, zorgt voor onderlinge kennisdeling en staat in nauw contact met haar omgeving, extern betrokkenen als gemeentelijke en landelijke instanties, maar ook bedrijven en organisaties.

Er zijn verschillende videoportretten gemaakt door het Kennisteam Transitie. De videoportretten geven een realistisch beeld van de arbeidskwaliteiten en het ontwikkelpotentieel van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

 

Bekijk hier onze videoportretten