Kennis van niet aangeboren hersenletsel (NAH)

De Onderwijsspecialisten startte Brein Support. Hier kunnen kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) terecht voor onderzoek, diagnose en een intensief, zeer specialistisch onderwijs- en trainingsprogramma.

Focus op wat wél kan

Begeleiding van Brein Support richt zich op wat je wél kan en helpt je omgaan met de (vaak onzichtbare) beperking. Zo word je voorbereid op een zelfstandig leven met ruimte voor wonen, leuke dingen doen en een zinvolle dagbesteding.

Ondersteuning voor volwassenen

Ook volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen terecht bij Brein Support. Bijvoorbeeld voor re-integratie, training en andere vormen van ondersteuning.

Ga naar www.breinsupport.nl