NAH

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt gedefinieerd als: "Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening." De gevolgen van NAH kunnen ingrijpend en divers zijn, de oorzaak hebben in zichtbaar ernstig of niet eerder herkend letsel en direct of in een latere levensfase zichtbaar worden.

Het kennisteam NAH ondersteunt onderwijsteams in het herkennen van NAH en het bieden van adequate ondersteuning aan leerlingen met NAH. De inzet richt zich veelal op het trainen van verminderde cognitieve functies en communicatie, vergroting van belastbaarheid, het omgaan met gedragsverandering en het ondersteunen bij handicapverwerking. Daarnaast participeert het kennisteam in vele landelijke gremia en onderzoeksinitiatieven rondom de ondersteuning van kinderen en volwassenen met NAH.

Binnen het kennisteam NAH draaien ook gespecialiseerde klassen voor leerlingen met NAH, wordt ambulante ondersteuning ingezet in het regulier onderwijs, wordt neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd en psychologische begeleiding geboden en worden (jong)volwassenen begeleid bij terugkeer naar werk of het vergroten van maatschappelijke participatie. Deze programma’s opereren onder de naam Brein Support.