Kennis van EMB en onderwijs

EMB staat voor ernstige meervoudige beperking. Een breed begrip! Geen leerling met EMB is hetzelfde. Sommige leerlingen kunnen zelfstandig opdrachten uitvoeren, anderen hebben (veel) hulp en begeleiding nodig. Elke leerling wordt daarom individueel begeleid.

Goed leven

Binnen De Onderwijsspecialisten volgen we het LACCS programma om leerlingen met EMB te begeleiden naar een goed leven. Dat zit soms in hele kleine dingen. Via het programma werken we aan lichamelijk welzijn, aanwezig zijn, contact maken, communiceren en stimulerende tijdsbesteding.  Medewerkers delen hun ervaringen en kennis onderling. 

Samenwerken

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ongeacht je beperking. Ouders, begeleiders en zorgpartners werken samen om tot het best passende onderwijs-zorgconcept te komen. Dat is altijd maatwerk, maar van elkaar valt veel te leren. Voorzitter van het kennisteam EMB, Marloes de Jong: "Ik ontmoet allemaal enthousiaste medewerkers die zo veel inspirerende ideeën hebben voor deze speciale doelgroep".

Uit de praktijk van De Toekomst

Leraar Mieke van Dijk volgde de post-hbo-opleiding EMB. Ze vertelt wat er zo mooi is aan werken met LACCS: "Op systematische wijze krijg je een goed beeld van de leerling. Dat bespreken we als team samen. Zo komen we tot een breed en eenduidig beeld. Dat maakt je als team sterker, we benaderen de leerling allemaal op dezelfde manier."

Volg ons kennisteam EMB op Facebook