De Onderwijsspecialisten in cijfers

- 3400 leerlingen
- 1600 collega’s​
- 25 scholen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag  2019

Financieel jaarverslag 2019 De Onderwijsspecialisten (Stichting ter bevordering van
basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en
voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking)

Financieel jaarverslag 2019 De Radar (Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen
Arnhem en omstreken)

Financieel jaarverslag 2019 De Brouwerij (Stichting Scholengemeenschap voor Speciaal en Voortgezet
Speciaal Onderwijs "De Brouwerij")

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014