Hét Congres

De Onderwijsspecialisten organiseert al een aantal jaren Hét Congres, in opdracht van LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs). Hét Congres is het nationale speciaalonderwijscongres voor professionals en belangstellenden die betrokken zijn bij speciaal onderwijs of ondersteuning in het regulier onderwijs.

Kennis uitwisselen

Tijdens Hét Congres staan onderlinge ontmoeting en uitwisseling van expertise en kennis centraal. Nieuw ontwikkelde expertise wordt gedeeld en er zijn presentaties van best practises van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs. Via talloze lezingen, workshops en een uitgebreide informatiemarkt.

Meer weten?

Kijk op de website van Hét Congres: www.hetcongres.nl