Onze organisatie

We hebben een organisatiestructuur die optimaal aansluit bij onze missie en visie. Met veel autonomie voor én gedegen ondersteuning van de schooldirecteuren. Die autonomie bereiken we dankzij een eenvoudige organisatie, zonder managementlaag tussen schooldirectie en bestuur, en met één ondersteunende dienst. De praktische zaken zijn goed geregeld. 

Ondersteunende dienst

Onze scholen worden ondersteund door de Ondersteunende dienst. Deze omvat het domein Onderwijs met kennisteams, vakgroepen en en ons opleidingsprogramma, en het domein Bedrijfsvoering met afdelingen P&O, Personeel en salarisadministratie, Communicatie, Financiële administratie, Facilitair beheer en Onderwijs en ICT. Dat scheelt scholen tijd en moeite. Dat schaalvoordeel biedt bovendien mogelijkheden voor werkzoekenden binnen en buiten de organisatie.

Lees ook ons jaarverslag

College van bestuur

Wij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het CvB is het formele bestuur, het bevoegd gezag van alle scholen van De Onderwijsspecialisten.

Astrid Berendsen (voorzitter)

Astrid Berendsen (voorzitter)

Hennie Loeffen

Hennie Loeffen

Raad van Toezicht

Wij houden toezicht op de wijze waarop het CvB haar taken uitvoert.

Joost van Oostrum (voorzitter)

Joost van Oostrum (voorzitter)

Kees Achterberg

Kees Achterberg

Anne Arink

Anne Arink

Arthur Boone

Arthur Boone

Jaap Hermsen

Jaap Hermsen

Theo Hoex

Theo Hoex

Marloes van Loon

Marloes van Loon

De Onderwijsspecialisten heet officieel 'Stichting ter bevordering van basisonderwijs, speciaal onderwijs, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aan leerlingen met een beperking'. We zijn gevestigd in Arnhem en staan geregistreerd onder RSIN 803335167