Missie en visie

De Onderwijsspecialisten en zijn scholen werken vanuit een gezamenlijke missie en visie.

Missie

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. Met als doel: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.

Visie

Wij stimuleren de groei van onze leerlingen, zowel cognitief, lichamelijk als sociaal-emotioneel. Wij vergroten hun mogelijkheden, gericht op doorstuderen of een toekomstige werkplek. Maar ook gericht op wonen, werken en leven. Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis van onderwijs, gedrag en zorg. Onze begeleiding stemmen wij af met ouders en partners in het regulier onderwijs, (jeugd)zorg of revalidatie.

Lees meer in ons jaarverslag over 2018 en Strategisch Beleidsplan over 2018-2021.