Hét Congres

De Onderwijsspecialisten organiseert al een aantal jaren Hét Congres voor speciaal onderwijs, in opdracht van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (voorheen LECSO).

Kennis uitwisselen

Tijdens Hét Congres staan onderlinge ontmoeting en uitwisseling van expertise en kennis centraal. Nieuw ontwikkelde expertise wordt gedeeld en er zijn presentaties van best practises van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs. Via talloze lezingen, workshops en een uitgebreide informatiemarkt.

Meer weten?

Hét Congres vind altijd plaats in november. In 2020 stak corona roet in het eten en werd de bijeenkomst afgelast. Ook in 2021 stond Hét Congres niet op de agenda. Zo als het nu lijkt zal in november 2022 het GOngres weer gaan plaatsvinden. Houd de website van de sectorraad in de gaten.