De Onderwijsspecialisten: leren en ontwikkelen zit in onze vezels

Wij zijn De Onderwijsspecialisten. Experts in speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Belangrijk en mooi werk! Vanuit Arnhem ondersteunen we 25 scholen in de regio zodat onze leerlingen met plezier naar school gaan en het beste onderwijs krijgen. Ons ambitieniveau is hoog: leren en ontwikkelen zit in onze vezels. Daarom worden we erg enthousiast van nieuwe initiatieven en het creëren van kansen. Dat doen we in onze open en lichte kantoortuin. Daar maken we snel contact, werken we veel samen en weten we van elkaar waar we mee bezig zijn. Dat zorgt voor een effectieve professionele samenwerking én voor een erg leuke werkplek.

Wij zijn er voor jou. Voor jouw wensen en ambities.We geven onze medewerkers optimale begeleiding en ruimte om de beste versie van zichzelf te worden. Je bent regisseur van je eigen loopbaan. En wij bieden je de ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s om verder te komen.

Wij zijn onderwijsspecialisten! Bekijk ons filmpje.

Optimaal

We bieden onderwijs op onze 25 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en zetten onze expertise in om samen met partners onderwijs en ondersteuning op maat in het regulier onderwijs te realiseren. Onze scholen bevinden zich in de regio’s Arnhem, Liemers, Zuidwest-Veluwe, Stedendriehoek, Overbetuwe en Achterhoek.

Jij biedt jouw leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden. Die optimale begeleiding krijg jij ook. Je krijgt alle ruimte om verder te leren. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die jouw leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Ontwikkelmogelijkheden

Om onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te kunnen bieden, besteden we veel aandacht aan jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk om aan te sluiten op jouw ambities en ontwikkelwensen. Op drie niveaus wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar te leren en te ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel. Je kan bijvoorbeeld masteropleidingen bij Fontys Hogescholen volgen.

Ons leer- en ontwikkelprogramma bestaat uit een breed scala van activiteiten: ontwikkelmogelijkheden binnen kennisteams, leren binnen (in)formele leertrajecten, inspireren en kennisdelen tijdens de Onderwijsspecials. Belangrijke thema’s zijn: onderwijs ontwikkelen met ICT, duurzame inzetbaarheid en verdieping van je onderzoekend/reflectieve vermogen.

Verantwoordelijkheid

Als medewerker van De Onderwijsspecialisten ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen en resultaten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij. Daarvoor werk je nauw samen met collega’s en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie.

Bekijk hieronder onze vacatures. Medewerkers van De Onderwijsspecialisten met een vast dienstverband hebben voorrang.

Onze vacatures