Leren en ontwikkelen zit in onze vezels

Jij bent regisseur van je eigen loopbaan...

Wij bieden je de ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s om verder te komen. Omdat we geloven in ruimte voor professionals. Dus zijn wij er voor jou, en voor jouw wensen en ambities. We geven je de optimale begeleiding en ruimte om de beste versie van jezelf te worden.

...en wij helpen je te komen waar je wilt

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding bieden. Daarom hebben we veel aandacht voor jouw deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk sluiten we daarbij aan op jouw ambities en ontwikkelwensen. Je kunt bij ons op drie niveaus leren en ontwikkelen: bovenschools (collega’s van alle scholen en partnerscholen), op schoolniveau en individueel. Je kan bijvoorbeeld masteropleidingen bij Fontys Hogescholen volgen.

We sturen daarbij op waarden...

We zijn een organisatie met ambitieuze doelen. Die halen we alleen als we gezamenlijk en vanuit dezelfde grondhouding werken. We hebben hiervoor verschillende waarden geformuleerd. Deze zijn: betrokken, vindingrijk, kritisch, sprankelend, durf, deskundigheid, doorzettingsvermogen, doelgericht en deelgenoot. Die hebben we ook vertaald in kwaliteitsindicatoren op tien gebieden: sociaal klimaat, goed werkgeverschap, professional aan zet, leerlingparticipatie, transitie, actieve fysieke leeromgeving, gewaardeerd partner, wendbaarheid, onderwijskundige excellentie en ouderbetrokkenheid. Zo kunnen we er ook echt op sturen.

 ...en houden anders vast

Je krijgt bij ons zoveel mogelijk vrijheid. We coachen en ondersteunen alleen waar het meerwaarde heeft. Anders vasthouden noemen we dat. Autonomie en ontwikkeling zijn daarbij belangrijke begrippen. De professional is bij ons aan zet. Je krijgt de professionele ruimte die nodig is om je werk optimaal te doen. Maar tegelijkertijd is die ruimte niet vrijblijvend. Daarom zijn we altijd met jou in dialoog over de doelen, de vraag wat je beweegt en hoe we je kunnen ondersteunen bij jouw ontwikkeling. We verwachten ook dat je daarin initiatief neemt.

Meer over ons