Aanmelden

Bent u ouder of leraar, en zoekt u een school voor een kind? Met onze scholenvinder krijgt u snel een beeld van onze scholen: welke zijn dicht bij huis, en waar geven we het juiste soort onderwijs? Samen kijken we vervolgens welke school het beste past bij uw zoon, dochter of leerling. Dat doen we aan de hand van de toelatingsverklaring, en uiteraard op basis van meerdere gesprekken.  

Valt de keuze op een van onze scholen in Arnhem, Oosterbeek of Zetten? Meld uw kind dan aan via ons centrale Aanmeldloket via 026 - 303 42 05 (tussen 9.00 uur en 15.30 uur) of aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl. ​Wordt het een school in een andere plaats? Neem dan contact op met de school zelf. Die helpt u verder.

 

 

 

Het Aanmeldloket

Het Aanmeldloket begeleidt het gehele administratieve proces van aanmelden tot aan de overdracht naar de meest passende school. Doordat de aanmeldingen gecentraliseerd zijn, hebben de medewerkers van het Aanmeldloket inzicht in de lopende aanmeldingen en kunnen zij in de breedte onderzoeken wat de beste match is tussen leerling en school. Uiteraard wordt u als ouder(s)/verzorger(s) meegenomen in het proces.

Toelaatbaarheidsverklaring

Als u uw kind wilt aanmelden voor speciaal onderwijs, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen; dat doet de school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld.

Passend onderwijs

Alle leerlingen in Nederland moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit noemt de Rijksoverheid passend onderwijs. Een passende school kan een gewone school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een passende plek krijgen, zijn scholen gegroepeerd in regionale samenwerkingsverbanden. Hierin werken regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die ze bieden.

Voor uitgebreide informatie over passend onderwijs verwijzen we u graag naar de website Passend Onderwijs van de Rijksoverheid.