Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen aan het Aanmeldloket hebben we voor u op een rij gezet.

Vragen bij de verkenning

Heeft mijn kind een diagnose nodig voor (voortgezet) speciaal onderwijs?
Nee, er is geen specifieke diagnose nodig om een kind te kunnen plaatsen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het kan wel helpen bij het organiseren van de juiste begeleiding.

Ik wil nog niet aanmelden. Kan ik eerst kijken op een school?
Ons advies is om aan te melden. Zo wordt vertraging voorkomen. Een gesprek op de nieuwe school volgt vanzelf. Wilt u toch eerst kijken? Dat kan. We ontvangen graag een behandelplan of een  ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). We kijken graag mee welke school het beste aansluit. U kunt vervolgens op deze school een afspraak maken.

Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan of OPP?
In het OPP staat welke begeleiding uw kind nodig heeft, wat uw kind goed kan en wat hij/zij nog moet leren. Het OPP beschrijft ook wat na de school een passende plek is voor je kind: vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

Mijn kind zit in groep 7. Kan ik alvast oriënteren?
Wij adviseren u om na de zomervakantie contact op te nemen, als uw kind in groep 8 zit.

Zijn er ook open dagen?
De scholen van de Onderwijsspecialisten kennen geen open dagen  zoals in het regulier onderwijs. De informatiemomenten die er zijn, zijn specifiek gericht op ouders en leerlingen die verwezen zijn naar een bepaalde school.

Vragen over aanmelding

Ik wil mijn kind aanmelden, wat moet ik doen?

Wilt u uw kind aanmelden voor een (voortgezet) speciaal onderwijsschool in , dan kunt u contact opnemen met het Aanmeldloket. Het Aanmeldloket ondersteunt en adviseert ouders. Het Aanmeldloket is te bereiken via 026 - 303 42 05 (telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.30 uur) of via aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.

Welke gegevens zijn nodig voor de aanmelding bij kinderen die voor het eerst naar school gaan?
Voorschoolse gegevens waaruit blijkt wat de begeleidingsbehoefte is van een leerling. Bijvoorbeeld een behandelplan.

Welke gegevens zijn nodig voor de aanmelding bij schoolgaande kinderen?

  • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) met deskundigheidsverklaring(en) en aanvraagformulier.
  • Actueel en overzichtelijk OPP (zie boven).
  • Actueel schooladvies over leerjaar en niveau.
  • Actuele Cito-toetsen, rapporten, cijferlijsten, en dergelijke. Bij examenleerlingen het PTA dossier.
  • Recente verslagen van behandeling, begeleiding en/of training en verslagen van diagnostisch onderzoek, als van toepassing.
  • Verklaring dyslexie en/of dyscalculie met onderzoeksverslag, als van toepassing.
  • Intelligentiegegevens met verslag, als bekend.

Wanneer kan mijn kind naar het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Dit kan wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring(TLV) ?
Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op (voortgezet) speciaal onderwijs. Een school kan dit aanvragen bij het samenwerkingsverband in de regio. Het samenwerkingsverband behandelt de aanvraag binnen 6 weken.

Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan?
Dat doet een school.

Wat doet een samenwerkingsverband?
Alle scholen in Nederland zitten per regio in een samenwerkingsverband. Samen zorgen ze ervoor dat er voor elk kind in de regio een passende plek is.

Hoe kan de huidige school de gegevens met het Aanmeldloket delen?
Het Aanmeldloket vraagt de school gegevens te delen via ZIVVER of OSO (14NA10, overgangstype PO). Dit is een beveiligde manier om gegevens te delen.

Vragen over het Aanmeldloket

Voor welke scholen is Het Aanmeldloket werkzaam?

Het Aanmeldloket verzorgt de aanmeldingen voor de (voortgezet) speciaal onderwijs scholen in Arnhem-Oosterbeek-Zetten-Doetinchem.

Scholen regio Arnhem 4-13 jaar

Scholen regio Arnhem 12-20 jaar 

Scholen in Doetinchem 4-13 jaar

Wat doet Het Aanmeldloket en waarom is Het Aanmeldloket er?

Het Aanmeldloket verzorgt de aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor de SO-, SBO- en VSO-scholen van De Onderwijsspecialisten in de regio Arnhem, Oosterbeek, Doetinchem en Zetten. Elke school heeft zijn eigen niveau, doelgroep, kennis en kunde. Het Aanmeldloket begeleidt het gehele administratieve proces van aanmelden tot aan de overdracht naar de meest passende school.

Vragen over plaatsing

Wat is het verschil tussen aanmelden en plaatsen?
Uw kind is bij De Onderwijsspecialisten aangemeld wanneer het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend bij het Aanmeldloket ligt. Uw kind is geplaatst wanneer uw kind daadwerkelijk gestart is op een school. Tussen aanmelding en plaatsing (de start op school) zit een aantal weken.  

Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor van de nieuwe school?
Als álle gegevens binnen zijn, duurt het maximaal zes weken voordat u iets hoort van de nieuwe school. Soms duurt het iets langer. Dit wordt dan altijd met u besproken.

Wanneer kan mijn kind starten?
De school onderzoekt zorgvuldig of de school een passend aanbod heeft. Zo ja, dan volgt het intakegesprek en wordt de startdatum besproken.

Kan ik als ouder de school kiezen?
U heeft inspraak. We luisteren graag naar wat u belangrijk vindt voor uw kind! Maar elke school binnen De Onderwijsspecialisten heeft een eigen niveau, doelgroep, kennis en kunde. Soms past het niveau van de leerling niet bij de school van keuze, of kan de school niet de zorg of het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft. We verkennen het samen.

Wat als de school niet passend is?
Dan gaan we samen met u op zoek naar een passende school!

Mag de school van aanmelding mijn kind weigeren?
Alleen als het niveau van uw kind niet past bij het niveau dat de school aanbiedt (inrichtingsbesluit) of als de school niet het onderwijs of de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. We verkennen samen andere mogelijkheden.

Vragen over vervoer naar school

Heeft mijn kind recht op vervoer?

Leerlingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor vervoer. De gemeente waar de leerling woont is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Wanneer uw kind leerlingenvervoer nodig heeft, mag u dit zelf aan te vragen bij uw gemeente. Per leerling bekijkt de gemeente of leerlingenvervoer nodig is. Let op: de regeling kan per gemeente verschillen. U kunt daarom het beste informeren bij uw eigen gemeente.

Contact en aanmelden

T 026 - 303 42 05 (tussen 9.00 en 15.30 uur)
aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl

Let op
Wordt het een school buiten Arnhem, Oosterbeek, Zetten of Doetinchem? Dan kan het Aanmeldloket u niet helpen. Neem direct contact op met de school van uw keuze.

Recht op speciaal onderwijs

Niet ieder kind kan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Pas als het in gewoon onderwijs niet lukt, ook niet met extra zorg of begeleiding, is speciaal onderwijs een mogelijkheid.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een toelaatbaarheidsverklaring geeft een kind recht op (voortgezet) speciaal onderwijs. Een school kan de TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband in de regio.