Stappenplan

Wilt u uw kind aanmelden bij een van onze scholen in Arnhem, Doetinchem, Oosterbeek of Zetten? Neem dan contact op met het Aanmeldloket. Samen doorlopen we de volgende stappen. Zie ook ons stroomschema.

Let op

Wordt het een school in Apeldoorn, Deventer, Didam, Ede, Lichtenvoorde, Veenendaal of Zutphen? Dan kan het Aanmeldloket je niet helpen. Neem direct contact op met de school van jullie keuze.

Van aanmelden tot  plaatsen

Contact en kennismaking

Bij het eerste telefonische contact stellen wij u een aantal vragen over uw kind en het onderwijs. U ontvangt vervolgens een e-mail met het aanmeldformulier.

Gegevens opvragen

Via een beveiligd systeem vragen we gegevens op bij de huidige school en/of betrokken instanties. Bij kleuters die voor het eerst naar school gaan, hebben we genoeg aan gegevens waaruit blijkt welke begeleiding nodig is, bijvoorbeeld een behandelplan. Voor schoolgaande kinderen verzamelen we meer gegevens, zoals een OPP. (Zie veelgestelde vragen voor de complete lijst.) 

Passende school zoeken

Zijn alle gegevens compleet? Dan gaat de zoektocht naar een passende school starten. Elke school heeft zijn eigen niveau, doelgroep, kennis en kunde. Soms past het niveau van de leerling niet bij de school van keuze, of kan de school niet de zorg of het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft. We verkennen het samen.

Na de verkenning

Na de verkenning onderzoekt de school zelf zorgvuldig of de school past bij uw kind. Past de school? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Past de school niet? Dan zoeken we samen verder.

Inschrijving

Samen met ouders en school wordt de inschrijfdatum (en dus de start op de nieuwe school) bepaald.

Hoe lang duurt het aanmeldproces?

Tussen aanmelding bij het Aanmeldloket en inschrijving op de school zit een aantal weken. Hoeveel is met name afhankelijk van hoe snel alle gegevens binnen zijn. Het Aanmeldloket denkt steeds met jullie mee en zorgt voor een soepel proces.

Recht op speciaal onderwijs

Niet ieder kind kan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Pas als het in gewoon onderwijs niet lukt, ook niet met extra zorg of begeleiding, is speciaal onderwijs een mogelijkheid.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Een toelaatbaarheidsverklaring geeft een kind recht op (voortgezet) speciaal onderwijs. Een school kan de TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband in de regio. 

Contact en aanmelden

T 026 - 303 42 05 (tussen 9.00 en 15.30 uur)
aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl

Let op
Wordt het een school buiten Arnhem, Oosterbeek, Zetten of Doetinchem? Dan kan het Aanmeldloket u niet helpen. Neem direct contact op met de school van uw keuze.