Samen met omgeving en partners

Vroeger – heel vroeger – waren wij een aanbieder van speciaal onderwijs. Had een leerling een speciale onderwijsbehoefte, dan kwam hij of zij naar ons. Zo werden onze scholen speciale eilandjes in de maatschappij. Later veranderde dit. We werden onderdeel van samenwerkingsverbanden waarin ook reguliere scholen zitten. Dat was het begin van een beweging richting inclusiever onderwijs.

Nu zetten we de volgende stap; het is tijd om de deuren van onze school verder open te zetten, naar buiten te gaan en nog meer samen met anderen op te trekken. En om ook te laten zíén wat we doen. Mooie voorbeelden delen we via ons nieuws en social media

Samen met werkgevers

Ons voortgezet speciaal onderwijs bereidt leerlingen voor een groot deel voor op de arbeidsmarkt. Hoe beter ons onderwijs, hoe groter de kans dat leerlingen straks op een werkplek belandt die past en werkt. We begeleiden intensief op school én op de stage- of werkplek, met veel aandacht voor mogelijkheden, ontwikkeling en zelfvertrouwen van leerlingen. Lees meer over transitie van leerlingen.

Samen met zorgpartners

Op de scholen van De Onderwijsspecialisten werken tientallen zorgmedewerkers. Zij komen op onze scholen voor vaak 1-op-1 begeleiding aan leerlingen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de mensen van KarakterLogopediePlusZozijn, Pluryn en Siza.

Samen met regulier onderwijs

Wij kennen alle aspecten van onderwijs aan leerlingen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Ook gewone basisscholen en middelbare scholen kunnen daarvoor bij ons terecht. Om hun leerlingen te begeleiden, onderzoek uit te voeren of bijvoorbeeld leraren te coachen. Alle kinderen willen samen spelen, samen leven en liefst ook samen leren. Of ze nu wel of niet extra ondersteuning nodig hebben. De Onderwijsspecialisten gaan voor inclusiever onderwijs. En dat vraagt om samenwerking met reguliere basisscholen en voortgezet onderwijs. 

Special Heroes

Sporten laat leerlingen met een beperking groeien en maakt ze trots. En dat gun je iedere leerling.
Special Heroes is een landelijk initiatief

Special Heroes

Uniek Sporten

Uniek Sporten is hét sportloket op het gebied van aangepast sporten. Iedereen met een beperking kán bewegen. Vind de vorm die bij je past.

Uniek Sporten