Samen met leerlingen en ouders

De behoefte van onze leerlingen en hun ouders is het vertrekpunt van ons onderwijs. Dat klinkt als een open deur, maar het betekent nogal wat. Allereerst dat we willen weten wat die behoefte ís. Wat wil jij om je te ontwikkelen en mee te doen? Met die vraag aan de leerling en zijn ouders beginnen we. Altijd.

Naast elkaar staan

We vormen een sterk team met onze leerlingen en ouders. We zijn gelijkwaardig. Én we vullen elkaar fantastisch aan: wij hebben verstand van onderwijs en ontwikkeling, de ouders en de leerling van wat ze nodig hebben, van wat werkt en wat niet.

Op elkaar vertrouwen

Vanaf het allereerste begin, en liever nog eerder, investeren we in goede contacten. Dat betekent: contacten die gebaseerd zijn op vertrouwen, en wederzijdse goede wil. Hier werken we aan door ouders geregeld te ontmoeten en door het goede gesprek te starten.

Verschillen waarderen

Daarbij waarderen we de verschillen, die mogen er zijn, en die maken ons rijker. We doen ons best de ander écht te zien en te begrijpen, en we doen wat nodig is zodat de ander ons kan begrijpen. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders niet alleen meedenken over de ontwikkeling van hun kind, maar ook over de ontwikkeling en het  beleid van de hele school. Dit gebeurt bijvoorbeeld nu al in de leerlingenraden, ouderraden en (g)mr.