Terug

LACCS wérkt voor leerlingen met EMB

Ieder kind een goed leven: dat is het uitgangspunt van LACCS. Het programma biedt een brede blik op leren, leven en welzijn van leerlingen. En reikt leraren, gedragsdeskundigen en therapeuten handvatten aan om de juiste begeleiding te bieden. De Onderwijsspecialisten heeft LACCS volledig omarmd, voor kinderen met én zonder een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Wat werkt voor leerlingen met EMB?

Vijf jaar geleden stond Marloes de Jong voor de opdracht kennis en ervaring over EMB binnen De Onderwijsspecialisten te verbinden en delen binnen en buiten de organisatie. Wat kunnen scholen van elkaar leren? Na praktijkbezoek aan meerdere scholen, wist ze één ding zeker: LACCS heeft potentie. 

LACCS lééft

‘Op enkele van onze scholen trof ik professionals die al positieve ervaringen hadden opgedaan met het programma’, vertelt Marloes. ‘Andere scholen toonden veel interesse. LACCS bleek te léven. Vooral op scholen waar leerkrachten op dat moment een tweejarige EMB-opleiding volgden, verzorgd door de ontwikkelaars van LACCS. Ze waren lovend over het programma. Waarom? Het sluit goed aan bij de leerlingen met EMB en is uitstekend toepasbaar in de praktijk. We besloten LACCS als standaard te introduceren.’ 

Handzaam programma 

LACCS gaat uit van de vijf aandachtsgebieden die alle even belangrijk zijn om tot ontwikkeling te komen en een goed leven te leiden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. ‘Het is een handzame manier om naar een kind te kijken’, legt Marloes uit. Eet en slaapt het kind goed? Voelt het zich veilig en ontspannen? Wordt het gezien voor wie het is? Begrijpt het wat mensen om hem heen bedoelen? Krijgt het voldoende uitdaging? Hebben we dat in beeld, dan kunnen we in overleg met de ouders ontwikkeldoelen vaststellen en een handelingsplan ontwikkelen.’

Meerwaarde voor kind, ouder en professional

LACCS werkt voor alle partijen. ‘In de eerste plaats voor de leerling. De focus ligt veel meer op betekenisvol leven, op wat de leerling in welke fase nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast voelen ouders zich meer gehoord en gezien. Tijdens LACCS-gesprekken is hun input echt essentieel. Zij kennen hun kind als geen ander, weten wat er thuis speelt en hebben meer inspraak. En de professionals? Die zijn vooral te spreken over de geïntegreerde aanpak. Ze stellen in multidisciplinair verband doelen op, en zijn nóg beter in staat samen passend onderwijs te leveren.’

De basis staat 

Inmiddels is LACCS geïmplementeerd op alle scholen waar onderwijs wordt gegeven aan EMB-leerlingen. ‘De basis staat, al heeft de gespreksvoering over de ontwikkelingsfasen nog aandacht nodig. Daar werken we aan. Ondertussen blijven we organisatiebreed de post-hbo-opleiding EMB aanbieden, waarin LACCS centraal staat. Bovendien hebben we zelf een vierdaagse LACCS-training ontwikkeld. Daar is een enorme run op; professionals zien om zich heen dat LACCS werkt en willen er zelf mee aan de slag. Ja, óók professionals van leerroutes 3 tot en met 6. Dat juichen we toe. We beschouwen LACCS als een goede benaderingswijze van álle leerlingen. Een goed leven doet er namelijk voor iedereen toe’.

Meer weten over LACCS? 

Zie ook de expertise-pagina EMB op onze website voor meer informatie.