Terug

Breinstraat, hét platform voor jongeren met NAH is live!

Afgelopen maand werd onder toeziend oog van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder www.breinstraat.nl gelanceerd.

De website breinstraat.nl biedt jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een platform om lotgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en vragen te stellen. Daarnaast geeft de website informatie over hersenletsel, herstel en behandeling. Ook familie, vrienden en professionals die betrokken zijn bij jongeren met NAH kunnen er terecht. Het team van Brein Support, kennisteam NAH van De Onderwijsspecialisten, en (oud) leerlingen hielpen mee bij de ontwikkeling van Breinstraat.

Vastlopen door NAH

NAH bij jongeren komt veel voor en is een toenemend probleem in Nederland. Elk jaar krijgen zo’n 19.000 jongeren tot 24 jaar de diagnose NAH. Doordat de hersenen na het letsel o.a. minder goed in staat zijn prikkels te verwerken dreigt deze groep vroeg of laat op school, op werk of sociaal vast te lopen. De problemen worden vaak niet (h)erkend, of men weet de juiste route naar hulp niet te vinden, waardoor jongeren en ouders onnodig lang tobben met vragen en problemen met alle gevolgen van dien.

Omgaan met NAH

Breinstraat is ontwikkeld om in een vroeg stadium jongeren met NAH als ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving, achter een inlog in een gesloten community, met elkaar in contact te brengen. In een afgeschermde omgeving kunnen de jongeren een profiel aanmaken met hun persoonlijke verhaal zodat ze elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Daarnaast biedt het platform allerlei informatieve filmpjes over NAH. Zo leren jongeren tijdig meer over de gevolgen van hun hersenletsel en hoe hiermee om te gaan.

Ontwikkeling door jongeren en professionals

Breinstraat is ontwikkeld door Basalt, Heliomare, Brein Support en De Haagse Hogeschool en wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting. Voor een goede inhoudelijke invulling van het platform is nauw samengewerkt met jongeren met NAH, ouders, hulpverleners, onderwijsprofessionals, ambulant begeleiders en patiëntenorganisaties. De jongeren, revalidanten, van Heliomare, Brein Support en Basalt hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vormgeving van het nieuwe platform en gaan ook een belangrijke rol spelen bij het beheer. In de komende maanden zal er op basis van feedback van de gebruikers verder gewerkt worden aan de verbetering van Breinstraat.

     

Meer weten over NAH?

Bij Brein Support kunnen kinderen en jongeren met NAH terecht voor onderzoek, diagnose en een intensief, zeer specialistisch onderwijs- en trainingsprogramma.

Meer over kennisteam NAH