Waarin zijn wij speciaal?

Onze scholen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld leerlingen die moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.

Meer over ons

Volwaardige plek

Wij laten onze leerlingen groeien, zowel cognitief, lichamelijk als sociaal-emotioneel. Met als doel: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.

Op eigen scholen en in regulier onderwijs

We bieden onderwijs op onze scholen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. Ook begeleiden we leerlingen en hun leraren binnen het regulier onderwijs.