Samen met collega's

Op onze scholen werken we verder aan inclusiever onderwijs. Elke dag opnieuw in onze mooie en complexe onderwijspraktijk. De passie en deskundigheid van onze medewerkers bepalen mede het succes ervan.

Elkaar versterken

We versterken het delen van expertise en goede voorbeelden, en het leren van en met elkaar. We willen ook zelf  inclusiever werken. Ook onze eigen leerlingen delen we soms nog in hokjes, terwijl het de vraag is of dat nodig is. Op De Rabot en het Gentiaan College zien we bijvoorbeeld dat leerlingen met verschillende ondersteuningsvragen samen naar school gaan. We willen ontdekken of dit op meer scholen kan.

Professional aan zet

De lat ligt hoog bij De Onderwijsspecialisten. En dus ben je als professional zelf aan zet. We sturen op waarden en houden ‘anders vast’. Als medewerker krijg je maximale ruimte om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Die ruimte nemen en de regie pakken, kan alleen als we als organisatie betrouwbaar en realistisch zijn. Daar zorgen we voor. We willen medewerkers die goed, gezond en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Want het is onze overtuiging dat een professional die in balans leeft en werkt, het werk beter kan doen. Bovendien is ons personeelsbestand voortdurend in beweging. Wij zorgen ervoor dat medewerkers in staat zijn om in te spelen op veranderingen en zich ook dan op hun plek voelen bij De Onderwijsspecialisten.

Zie ook ons personeelsbeleid
Personeelsbeleid

Goed werkgeverschap

De Onderwijsspecialisten wil een aantrekkelijke werkgever te zijn, die haar medewerkers weet te binden en boeien. Dat doen we door maximaal te faciliteren en ondersteunen. En door het werk aantrekkelijk en gevarieerd te houden.