Terug

Week van Inclusief Onderwijs: Samen opleiden

Wat is er nodig om van inclusief onderwijs de norm te maken? Daar gaat het over tijdens de Week van Inclusief Onderwijs. In vier sessies wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de ‘Routekaart naar inclusiever onderwijs’.

Vandaag gaat het over beleidsontwikkelingen rondom inclusief onderwijs. Een belangrijk thema is het opleiden en professionaliseren van leraren. Ook binnen De Onderwijsspecialisten is leren en opleiden een speerpunt geworden. Samen opleiden bestaat al ontzettend lang. Maar nog niet overal is het gespecialiseerd onderwijs hierin als partner betrokken.

Peter van ’t Westeinde, programmamanager Samen opleiden bij De Onderwijsspecialisten: “In het licht van Passend Onderwijs is het belangrijk dat toekomstige leraren kennismaken met de diversiteit van de onderwijscontext. Studenten komen ook zelf steeds vaker met de vraag om meer kennis te maken met het gespecialiseerd onderwijs. Daarom zijn de Onderwijsspecialisten, samen met andere schoolbesturen uit het primair en speciaal onderwijs, een partnerschap aangegaan met de HAN onder de titel ‘Veelzijdig opleiden in diversiteit’. Binnen dit partnerschap leren de studenten hoe ze kunnen aansluiten bij de ontwikkelvragen van onze leerlingen en versterken zij hun handelen in de praktijk.  

We nemen ook als gespecialiseerd onderwijs verantwoordelijkheid en leiden samen met de hogescholen toekomstige leraren op en voegen onze expertise toe aan het leren op de werkplek voor studenten. Binnen dit partnerschap, dat uniek is in Nederland, denken we mee vanaf de start: hoe kunnen we binnen het curriculum op de pabo het hele spectrum aan bod laten komen? Hoe kunnen we het curriculum en de praktijk zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten, en de student waardevolle leermomenten geven binnen onze scholen? Student, mentor, schoolopleider en instituutsopleider werken samen en zorgen voor een stage die aansluit bij de ontwikkeling van de student, het curriculum en eindtermen van de Hogeschool.

De samenwerking heeft resultaat: steeds meer pabo-studenten weten de weg naar onze scholen te vinden voor een (afstudeer)stage. Ons doel is om deze studenten met onze expertise te voeden en mee te helpen opleiden, zodat zij een bredere kijk op onderwijs krijgen. We vinden het belangrijk dat zij ervaren hoe we binnen het gespecialiseerd onderwijs in een multidisciplinaire omgeving werken aan de ontwikkeling van leerlingen.

Een mooie bijkomstigheid van dit partnerschap is dat we steeds meer aankomende leraren binnen onze scholen krijgen. Hieronder zijn ook MBO-studenten die deeltijd aan de pabo studeren. Zij mogen binnen dit partnerschap een deel van hun stage in hun eigen werkpraktijk volgen, en kunnen dus aan de slag (blijven) op onze scholen. Dit is drempelverlagend, en gaat uiteindelijk ook een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort.”

Lees meer over hoe wij werken aan inclusiever onderwijs