Terug

Week van inclusief onderwijs: samen opgroeien en van elkaar leren in Elst

Leerlingen uit het speciaal en regulier onderwijs in één klas: dat is heel normaal in Elst, waar so Lichtenbeek en basisschool De Esdoorn intensief samenwerken.

Het is de Week van Inclusief Onderwijs: het platform Naar inclusiever Onderwijs organiseert deze week om initiatieven op het gebied van inclusiever onderwijs onder de aandacht te brengen. Samenwerkingen tussen onderwijs, samenwerkingsverbanden, ouders en partnerorganisaties zijn hierin erg belangrijk.

Ook op de scholen van De Onderwijsspecialisten wordt gewerkt aan inclusiever onderwijs. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen. In Elst zijn in 2010 Driestroom, Stisamo en De Onderwijsspecialisten gestart met het project ‘samen leren in de Betuwe’. Het doel was het bieden van thuisnabij speciaal onderwijs en het verkennen of deze leerlingen zoveel mogelijk zouden kunnen integreren in het regulier onderwijs. Inmiddels zijn er drie groepen leerlingen op Lichtenbeek Elst: een school voor speciaal onderwijs die onder één dak heel nauw samenwerkt met basisschool De Esdoorn.

Teamleider Linda van Raaij: “Op Lichtenbeek Elst bieden we ieder kind passend onderwijs binnen een rijke leeromgeving. Samen met de Esdoorn willen we ons onderwijs steeds inclusiever maken. Iedere leerling neemt op vaste momenten deel aan het onderwijs van De Esdoorn. Zo leren kinderen veel van elkaar. Op onze school krijgt iedere leerling een aanbod op maat, waardoor dit er voor iedere leerling anders uit kan zien. We kijken naar mogelijkheden en zoeken naar kansen. Ons doel: leren van en met elkaar.”

De samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend: er is de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd om de integratie te verbreden en te verdiepen en de samenwerking te intensiveren. Inmiddels bestaan er samengestelde teams, zijn er gezamenlijke studiedagen en bevinden de groepen van Lichtenbeek zich binnen de bouw waar zij mee samenwerken. In Elst merken ze nu dat de kinderen uit het speciaal onderwijs veel meer onderdeel uitmaken van de groepen van de Esdoorn.

Ook ouders zien wat de samenwerking hun kinderen brengt. Marloes Boermans, moeder van een leerling op Lichtenbeek Elst: “Dit is zó’n mooie, unieke vorm van onderwijs, waar beide groepen wat van leren. Onze kinderen leren zich te handhaven in een klas met allemaal reguliere kinderen. Maar ook de reguliere kinderen leren hoe het is om om te gaan met kinderen met een beperking, en dat niet iedereen hetzelfde is.”

Linda: “We geven kinderen de kans om van elkaar te leren, maar ook om samen op te groeien in een omgeving die eigenlijk het meest lijkt op hoe de maatschappij ook is samengesteld. We vinden het belangrijk dat elke leerling plezier heeft, erbij hoort en zichzelf kan zijn. De diversiteit op onze school is groot. Hierdoor ontstaat een rijke leeromgeving voor iedereen. Door de krachten van twee scholen te bundelen laten we ieder kind groeien.”

Lees meer verhalen over inclusiever onderwijs op onze Koerspagina