Terug

Week van het Inclusief Onderwijs: Het Briant College en de gemeente werken samen aan een zo inclusief mogelijke samenleving

Wat is er nodig om van inclusief onderwijs de norm te maken? Daar delen we over tijdens de Week van Inclusief Onderwijs. In vier sessies wordt aandacht gegeven aan de Routekaart naar inclusief onderwijs die in voorbereiding is bij de landelijke overheid.

Vandaag gaat het in de online sessie over het samenspel tussen gemeente en onderwijsorganisaties. Samen wordt steeds meer actief gewerkt aan inclusie. Want inclusie houdt niet op na schooltijd en is geen opdracht van het onderwijs alleen. In gezamenlijkheid - onderwijs én gemeenten - en met een gedeelde visie kan er in een regio pas echt beweging ontstaan.

Harald Hentenaar is directeur van het Briant College. Deze school voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs in Arnhem werkt nauw samen met meerdere gemeenten om een zo inclusief mogelijke omgeving voor hun leerlingen vorm te geven. Harald: “Toen een aantal jaren geleden de jeugdzorg gedecentraliseerd werd en deze zorg op het bordje van de wijkteams kwam te liggen, ging dat in eerste instantie heel stroperig. Wij hebben als school te maken met veertien gemeentes, waardoor dit het nodige ‘gedoe’ opleverde. Wij hebben toen zelf een jongerencoach ingezet. Deze jongerencoach is op school aanwezig, maar ook bij leerlingen in de thuissituatie.

De jongerencoach begeleidt jongeren die bijvoorbeeld thuis zijn komen te zitten, die in de ruziestand leven met hun ouders, die problemen hebben met hun dag-nacht ritme, die uit kunnen stromen naar vervolgonderwijs maar bij wie dit niet lukt, die geldzorgen hebben of in aanraking zijn met justitie. Kortom: de jongerencoach is er om in allerlei probleemsituaties te bemiddelen, leerlingen bij het juiste loket te brengen en een stap verder te helpen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het wijkteam en het zorgteam van school. Hierdoor zijn snelle interventies mogelijk.

De gemeente zag dat de inzet van een jongerencoach op school effectief is, en heeft dit initiatief uiteindelijk gesubsidieerd. Deze subsidie is onlangs verlengd voor twee jaar. Inmiddels is dit model ook gekopieerd naar andere scholen, zowel binnen het gespecialiseerde als reguliere onderwijs. Zo is er een inclusieve aanpak voor jongeren die dreigen vast te lopen.”  

Het Briant College pakt ook een rol als het gaat om het creëren van een pedagogische wijk rond de school. Hiervoor heeft het Briant College meerdere partners aan zich verbonden, waaronder de  gemeente Arnhem. Harald: “We gaan in dit project voor een gebiedsgerichte aanpak van een wijk waarin alle bewoners, van jong tot oud, net zoveel kansen hebben op het gebied van arbeid, leren en eenzaamheid. In de Bethaniënstraat zijn onderwijs, sporten, jongerenwerk, welzijn naast elkaar gehuisvest. Met het project Het Mooiste Straatje van Nederland hebben drie netwerkpartners als doel om met jongeren en ouder(s)/verzorger(s) in de wijk te komen tot acties rondom het organiseren van het leren, werk en sport; community building. Ook leerlingen van het Briant College doen actief mee en leren zo zich in te zetten voor hun nabije omgeving. Zo wordt een fundament gelegd voor een inclusieve samenleving.”

Lees meer over hoe wij werken aan inclusiever onderwijs