Terug

Van elkaar en met elkaar

Unieke samenwerking tussen het speciaal en regulier onderwijs op het Olympus College in Arnhem.

Sinds vorig schooljaar is een samenwerking tussen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) De Brouwerij en het Olympuscollege (voortgezet onderwijs) gestart om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte op een passende manier onderwijs te geven.

De twee scholen hebben elkaar om diverse redenen opgezocht. Vanuit De Brouwerij bestond de wens om leerlingen met de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met gemiddeld of hoog IQ gefaseerd en in een kleinschalige setting kennis te laten maken met het regulier onderwijs. Op deze manier kunnen zij makkelijker overstappen naar het regulier onderwijs.

 

Het Olympus College wilde door verbinding en ondersteuning de kennis en expertise vanuit het speciaal onderwijs over leerlingen met ASS toegankelijker maken voor leraren. Ook wilde het Olympus College leerlingen die dreigden uit te vallen meer individuele begeleiding bieden op De Brouwerij. In de praktijk heeft De Brouwerij een aantal lokalen en een kantine in een vleugel van het Olympus College. De leerlingen, die in veel gevallen door een taxi worden gebracht en gehaald, hebben een eigen ingang om overprikkeling te voorkomen. Dit wordt het school-in-school-construct genoemd. Op papier een mooi verhaal, maar hoe ervaren de leerlingen de samenwerking? We hebben drie leerlingen geïnterviewd: Jasper, leerling van vso De Brouwerij op de locatie Olympus College, Beau, oud-leerling van vso De Brouwerij die sinds dit jaar volledig is overgestapt naar het Olympus College en Bjorn, leerling van Olympus College die extra begeleiding krijgt en lessen volgt op vso De Brouwerij.

Jasper (19 jaar) is een leerling van vso De Brouwerij. Hij is bezig met het behalen van deelcertificaten en verwacht aan het einde van dit schooljaar zijn volledige havodiploma te halen. Jasper zit sinds halverwege vorig schooljaar op de locatie in het Olympus College. Voorheen kreeg hij les op de locatie in Oosterbeek. “Ik vind het fijn om hier op het Olympus College op school te zitten. Ik volg het vak schei- en natuurkunde en hier hebben ze een laboratorium waar ik proefjes kan doen. Dit hebben ze niet in Oosterbeek. Ook vind ik het prettig dat mijn klasgenoten hier een beetje hetzelfde zijn; in Oosterbeek voelde ik me niet altijd thuis tussen mijn klasgenoten.”

Beau (17 jaar) zit in 5 vwo en is ooit begonnen op het Briant College en toen overgestapt naar De Brouwerij in Oosterbeek. Hij was een van de eerste leerlingen die les kreeg op de locatie van De Brouwerij in het Olympus College. Sinds dit schooljaar heeft hij de stap gemaakt om alle lessen op het Olympus College te volgen. “Ik vind het erg meevallen, ik merk eigenlijk niet heel veel verschil met vorig jaar. Dit komt, denk ik, doordat ik al best veel lessen op het Olympus College volgde. Wel vind ik het jammer dat ik nu minder persoonlijk contact heb met de leraren. De leraren hier hebben minder tijd om je persoonlijke aandacht te geven. Gelukkig is mijn vorige leraar nog in de buurt. En daarom loop ik elke dag even naar de lokalen van De Brouwerij om even met mijn ‘oude’ leraar te praten. Hij begrijpt mij goed en helpt mij als ik het even wat moeilijker heb.”

Bjorn (18 jaar) volgt vakken om deelcertificaten te halen voor zijn havodiploma. Bjorn is gestart op het Beekdal Lyceum en is in het derde jaar overgestapt naar het Olympus College. Toen hij voor de tweede keer dreigde te blijven zitten is hij overgestapt naar het vavo, maar hier voelde Bjorn zich niet thuis. Daarom volgt hij sinds dit schooljaar lessen op De Brouwerij in het Olympus College. “Ik heb erg veel moeite met zelfstandig leren. Hier op De Brouwerij krijg ik meer persoonlijke begeleiding en aandacht. Ook vind ik het fijn dat ik tijdens de lessen gebruik mag maken van een Chromebook. Hierdoor hoop ik dat wel zelfstandiger kan werken en dat ik uiteindelijk mijn diploma haal.”

David Janssen, leraar op De Brouwerij: ”Bij het Brouwerij- Olympus project wordt de (ortho-) pedagogische expertise van De Brouwerij samengebracht met de didactische expertise en leerrijke omgeving van het Olympus College. Leerlingen van De Brouwerij kunnen zich voorbereiden op de overgang naar regulier onderwijs. Voor risicoleerlingen van het Olympus kan definitieve uitval worden voorkomen. Collega’ s van beide scholen vinden elkaar op de werkvloer, waardoor collegiale ondersteuning heel makkelijk plaatsvindt.”

Na anderhalf jaar samenwerking kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de opbrengsten voor beide scholen positief zijn. Uiteraard blijft het maatwerk, wat betekent dat steeds goed moet worden gekeken naar wat de leerling nodig heeft. Door de samenwerking tussen beide scholen blijkt dat leerlingen zich op een passende manier kunnen blijven ontwikkelen en dat hierdoor vroegtijdig uitval wordt voorkomen. Daarnaast sluit de samenwerking aan bij de schoolontwikkeling van beide scholen, waarbij een win-win situatie is ontstaan.