Terug

Start sneltesten op vijf scholen van De Onderwijsspecialisten

Onlangs is in de Tweede Kamer afgesproken om in het voortgezet (speciaal) onderwijs te starten met sneltesten. De sneltest is een test om, als iemand besmet is met het coronavirus, snel te zien wie er nog meer besmet is geraakt. Met behulp van sneltesten kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord en kan een eventuele uitbraak sneller worden ingedamd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft De Onderwijsspecialisten gevraagd mee te doen met een eerste groep scholen die gebruik gaat maken van sneltesten. Hier werkt De Onderwijsspecialisten graag aan mee.  

Scholen beginnen met sneltesten

Binnenkort gaan daarom vijf scholen van De Onderwijsspecialisten beginnen met sneltesten van leerlingen en medewerkers op school. De sneltest wordt alleen uitgevoerd als er iemand op school door de GGD positief is getest op het coronavirus én als de leerling of medewerker minimaal één lesuur bij de positief geteste persoon in dezelfde ruimte was. Leerlingen en medewerkers die tijdens de lockdown niet op school zijn geweest komen nog niet in aanmerking voor de sneltest.  

Basis leggen voor opschaling

De sneltest is volledig veilig, altijd vrijwillig en is een extra hulpmiddel naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals afstand houden, hygiëneregels en het gebruik van mondkapjes. Voor de uitvoering werkt De Onderwijsspecialisten samen met het ministerie van OCW en de VO-raad, die vanuit de projectgroep leiding heeft over het uitrollen van sneltesten op onze scholen. Door met een beperkt aantal scholen ervaring op te doen met het inrichten van het sneltestproces, hoopt de overheid een basis te leggen voor landelijke opschaling naar alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs.