Terug

Samenwerking Elver en De Onderwijsspecialisten

Woensdag 14 juli ondertekenden Elver en De Onderwijsspecialisten een samenwerkingscontract. Daarmee maken we officieel onderdeel uit van De Onderwijsspecialisten. Samen met De Rabot (SO) en De Ziep (VSO) bieden we als De Opmaat zorg en onderwijs in een veilige omgeving aan kinderen tot 18 jaar.

De Opmaat

Elver, De Rabot (Didam) en De Ziep (Didam) hebben onderwijs en zorg gecombineerd in een geïntegreerd aanbod onder de naam De Opmaat. De Rabot en De Ziep zijn scholen die deel uitmaken van De Onderwijsspecialisten. De Rabot geeft speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De Ziep geeft onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Op beide scholen zitten leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking of een speciale ondersteuningsbehoefte. Op de locatie bij Elver, De Opmaat, verblijven leerlingen waar de onderwijssetting (tijdelijk) niet meer passend is. Alle leerlingen hebben naast een intensieve zorgbehoefte ook een onderwijsvraag.

Samen starten we in het nieuwe schooljaar 2021-2022 met de eerste groep van 9 leerlingen. We proberen prikkels zo veel mogelijk te beperken, bieden een omgeving waarin zij zich goed voelen en die volledig passend is bij wat zij aankunnen. Nog meer onderwijs “op maat”.

Elver

Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een zeer ernstig tot zeer licht verstandelijke beperking van alle leeftijden en voor mensen met een complexe zorgvraag. Bij Elver bewegen we mee met de ander en zorgen we voor verbinding. We willen de beste zorg realiseren voor onze bewoners, deelnemers, cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers