Terug

Samen zorgen we dat leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen

Al meer dan twintig jaar werkt school voor speciaal onderwijs (so) Het Kroonpad in Apeldoorn samen met revalidatiespecialisten van Klimmendaal. Klimmendaal biedt ondersteuning onder schooltijd, soms zelfs in de klas. Daardoor is het effect voor leerlingen het grootst, en de belasting het kleinst.

Rolinde Hatzmann is leerkracht op Het Kroonpad. In haar groep zitten leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. ‘De leerlingen in mijn groep hebben verschillende ontwikkelingsbehoeften, vaak op het snijvlak van onderwijs en zorg. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een woord in gebarentaal, het maken van de overgang van staan naar zitten, of het werken met hulpmiddelen, zoals een spraakcomputer.’

Gezamenlijk plan
Daarvoor werken de medewerkers van De Onderwijsspecialisten en die van Klimmendaal samen. Vanuit Klimmendaal zijn er een revalidatiearts, psysician assistant, orthopedagogen, GZ psychologen, een speltherapeut, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. ‘Eigenlijk functioneren we gewoon als één team’, vertelt Hatzmann. ‘De ouders zijn daar ook onderdeel van. We gaan uit van Eén Kind Eén Plan. Ouders, school en revalidatiespecialisten maken samen  één plan, zodat er een doorgaande lijn is in onderwijs, zorg en thuis.’

‘Stel: een leerling heeft moeite met communiceren, dan vragen we ons af: wat kunnen wij doen om hem of haar beter te begrijpen én wat kunnen we aanbieden om ervoor te zorgen dat deze leerling zijn of haar stem beter kan laten horen? Vervolgens formuleren we samen een eerste stap om dat te bereiken.’

Dat de revalidatiebehandeling onder schooltijd en in de klas plaatsvindt, heeft verschillende voordelen. Hatzmann: ‘De klas is voor veel van onze leerlingen een veilige omgeving. Daar komen ze dus het beste tot leren. Bovendien is het mogelijk om een bepaald onderdeel steeds kort te herhalen, waardoor er een groter leereffect is. Daarnaast zijn leerlingen aan het einde van de dag ook gewoon klaar. Ze hoeven niet óók nog eens naar de plaatselijke fysiotherapeut, terwijl ze er eigenlijk te moe voor zijn.’

Voor sommige leerlingen is revalidatiezorg in de klas niet nodig. ‘Deze leerlingen zitten in groepen waar de leerdoelen meer op het gebied van rekenen en taal liggen, ze krijgen de therapie op een andere plek in de school.’

Leren van elkaar
In alle gevallen is de samenwerking met de mensen van Klimmendaal hecht. Hatzmann: ‘Door zo intensief samen te werken leren we ook gewoon veel van elkaar. We kijken met elkaar mee, en zien elkaar letterlijk aan het werk. Daardoor geven we expertise door, én doen we het voor leerlingen allemaal op dezelfde manier. Dat geeft rust en duidelijkheid.’

De goede verstandhouding helpt daarbij. ‘We gaan samen voor hetzelfde doel, en kunnen elkaar daar heel goed op aanspreken. Als je met meer mensen in een klas bent, is het bijvoorbeeld belangrijk dat je de rust bewaart. Daarom spreken we af: onderling overleg doen we niet in de klas, maar op de gang of in de pauze. Op deze manier halen we samen het beste in ieder kind naar boven.’

Lees meer verhalen over onze samenwerking met partners