Terug

Samen voor inclusiever onderwijs: Het mooiste straatje van Nederland

Het Briant College in Arnhem wil het middelpunt van de wijk zijn. Samen met Gemeente Arnhem, University Presikhaaf en Sportbedrijf Arnhem wil de school een belangrijke rol spelen in het versterken van de wijk. Samen startten zij het project ‘Het mooiste straatje van Nederland’. De doelstelling: het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving.  Samen met bewoners en onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van activiteiten rondom de school, zodat bewoners meer kunnen gaan sporten of bijvoorbeeld Nederlands kunnen leren, maar ook dat gezinnen zich meer veilig voelen in de wijk.

De school ligt in de wijk Presikhaaf, een wijk die de gemeente Arnhem graag wil versterken. Daarom ondersteunde de gemeente bij de subsidieaanvraag voor dit project bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Deze alliantie gelooft dat het tegengaan van kansenongelijkheid een opdracht is voor iedereen, met een grote  rol voor het onderwijs. En dat is precies de bedoeling van het mooiste straatje van Nederland. Jeffrey Neijs en Lotte Holterman zijn als projectcoördinatoren betrokken bij dit project. “Het is belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van wijkbewoners. Gezinnen uit de wijk worden benaderd met de vraag: “wat kunnen we voor jullie betekenen?” Dit gebeurde tijdens een geslaagde ‘meet & eat’, waarin wijkbewoners samen volop hebben nagedacht over hun wijk. Dit gaf heel veel input om samen met de bewoners en onze leerlingen aan de slag te gaan.”     

Directeur Harald Hentenaar van het Briant College: “De school heeft het vermogen om leerlingen te laten groeien, maar ook de samenleving en de directe omgeving. Briant College hoeft er niet alleen voor de leerlingen te zijn. We kunnen veel meer! We hebben veel partners en bedrijven achter ons staan. De samenwerking met Presikhaaf University iets verderop in de straat is daar een voorbeeld van. En ook werken we samen met Rozet, sportbedrijf Arnhem, de gemeente Arnhem en bedrijven uit de omgeving van de school. Zo kunnen bewoners uit de wijklaten profiteren van de functie van deze samenwerking en onze leerlingen spelen hierin een cruciale rol. Zo maken we elkaar sterker.”

Lees hier meer verhalen over hoe wij werken aan inclusiever onderwijs