Terug

Samen voor excellent onderwijs: een excellent pedagogisch klimaat op De Vaart maakt leren leuk

Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs. Daarom hebben we ‘excellent onderwijs’ als thema voor de komende jaren benoemd. Het vormt het fundament van onze organisatie en van onze scholen. Op elke school wordt hard gewerkt aan (onderwijs)innovatie en ontwikkeling. SO De Vaart is een ‘Excellente school’. Deze scholen zijn de koplopers en rolmodellen waaraan andere scholen zich kunnen optrekken.

Directeur Wim van Schaik: “Ons motto is: leren is leuk. Veel leerlingen op onze school hebben slechte ervaringen opgedaan in het onderwijs. Wij proberen ze in een veilige, gestructureerde omgeving weer tot leren te brengen. Deze omgeving, ook wel het pedagogisch klimaat, is heel belangrijk op onze school. Het vormt de basis waardoor kinderen weer tot leren komen.

Onze excellentie zit in het creëren van dat pedagogisch klimaat. Met elkaar proberen we de leerling zo optimaal mogelijk te laten functioneren binnen de school. Om dit voor elkaar te krijgen, is een integrale aanpak nodig: het gaat om een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld hoe je als leerkracht kijkt naar de leerlingen. Op onze school praten we in plustaal: we formuleren positief. Ook de relatie met de leerling is belangrijk. Pas bij connectie kun je correctie geven. Verder heeft het ook te maken met hoe je dingen organiseert. Denk hierbij aan het personeelsbeleid, scholing van het team, huisvesting en werken met goede methodes. Maar ook hoe we onze leerlingen in beeld hebben en nauwgezet volgen. We hebben hiervoor een uitgebreide kwaliteitszorg cyclus waarin we op individueel, groeps- en schoolniveau alle opbrengsten analyseren.

Voor ouders is de stap naar speciaal onderwijs soms best groot. Ze weten nu: we komen in Oosterbeek op een hele goede school waar ik mijn kind aan toe kan vertrouwen. Een school die excellent is in het creëren van een pedagogisch klimaat. Dat doet bij ouders en leerlingen wel wat. Ook andere scholen weten ons steeds meer te vinden, bijvoorbeeld voor advies. Ze weten nu: ze kunnen daar wat met hele ingewikkelde gedrags- en psychiatrische problemen. En dat is niet alleen maar windowdressing, we kunnen het echt aantonen.

Onze school stond niet altijd goed bekend. Onze leerlingen behoren tot een ingewikkelde doelgroep. Dat beeld over onze scholen deed ons tekort. Onze school ziet eruit als een normale basisschool. Bij ons op school leren we ook gewoon taal en rekenen en we gaan ook op schoolreisje. Ook al zijn we een specialistische school, we zijn zo normaal mogelijk. Hierdoor draagt het predicaat ‘excellente school’ ook bij aan inclusief onderwijs. Andere scholen zoeken de samenwerking op. Ook voor onderwijs-zorgarrangementen weten partners ons steeds meer te vinden. Men weet: voor die expertise kunnen we bij De Vaart terecht. We willen voor alle leerlingen inclusief zijn. Dat is wat ons dagelijks motiveert: een klimaat waarin elke leerling tot leren komt.

Daar werken we als team elke dag ontzettend hard voor. Eén van de redenen om het predicaat ‘excellente school’ aan te vragen, is dat het een beloning is voor onze inzet als team. We vinden namelijk zelf dat we goed bezig zijn, maar als experts van buiten de school dit bevestigen, is dat echt erkenning voor je werk. Het is zo gaaf om dan zo’n de kers op de taart te kunnen zetten met elkaar.”

Lees meer verhalen over onze koers 'Samen met jou!'