Terug

Samen met partners: op De Wegwijzer houden ze van samenwerken

‘Leerlingen krijgen onderwijs dat bij hen past, zonder te hoeven reizen’

Op school voor speciaal onderwijs (so) De Wegwijzer in Ede houden ze van samenwerken. En dat doen ze ook veel en vaak, met verschillende zorgaanbieders en met andere scholen. Daardoor kunnen alle leerlingen – ook die met een ernstig meervoudige beperking – écht onderwijs krijgen.

Juf Wietske Meijer loopt met een stralend gezicht de klas in. Tas in haar hand, knuffel Juul op haar arm. ‘Ha jongens, Juul en ik hebben boodschappen gedaan. Kijk maar. Ik heb een heel zware tas. Ik heb van te voren natuurlijk wel een lijstje gemaakt.’ Ze laat een bord zien met allerlei producten. ‘Nu is de vraag: hebben Juul en ik het goed gedaan? Nathan, wil jij eens naar voren komen en in de tas kijken? Pak er maar iets uit. Staat het ook op het bord?’ Welkom bij Madelief, een onderbouwgroep voor kinderen van vier tot zes jaar van De Wegwijzer. Waar niet alleen docenten werken, maar ook zorgprofessionals vanuit ’s Heeren Loo. Samen kijken ze wat de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen is, en hoe ze daar het beste bij aan kunnen sluiten.

Goed in je vel
Voor De Wegwijzer is samenwerken met partners de normaalste zaak van de wereld. Voor je beeld: een derde van de medewerkers is in dienst van ’s Heeren Loo. Samen met de onderwijsprofessionals van De Wegwijzer zorgen ze dat de leerlingen zo in hun vel zitten, dat ze ook echt iets kunnen leren. Of ze nu later doorstromen naar het praktijkonderwijs, of naar een zorggroep. En of ze nu een ernstig meervoudige beperking hebben, of niet. En is het voor kinderen lastig om naar school te komen? Dan gaat iemand van De Wegwijzer naar hen toe. Bijvoorbeeld bij kinderhospice Binnenveld in Barneveld.

Heel precies kijken
Directeur Janneke van de Hoef: ‘Uiteindelijk willen we graag voor álle kinderen onderwijs dat bij hen past, zo dicht mogelijk bij huis. Ik hou van verbinding, samenwerking. Als de ander daar ook van houdt, dán is er kans van slagen. En het werkt doordat we steeds heel precies kijken: voor welke kinderen heeft dit meerwaarde?’

Die meerwaarde zie je meteen op De Vogelhorst, een school voor speciaal basisonderwijs in Barneveld. Die kon dankzij de samenwerking met De Wegwijzer haar aanbod uitbreiden met twee nieuwe groepen: een groep voor speciaal onderwijs en een combinatiegroep voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Directeur-bestuurder Mellani Miedema: ‘Wij zaten voor sommige leerlingen aan de grens van wat we kunnen bieden. Nu krijgen deze leerlingen onderwijs dat bij hen past zónder dat ze hoeven te reizen. Ze hoeven niet in de taxi, en kunnen uit school gewoon met vriendjes afspreken. Dat is voor hen én hun ouders of verzorgers heel fijn.’

We doen het met elkaar
Ook voor de collega’s heeft de samenwerking meerwaarde. Miedema: ‘In de teamoverleggen zien we bijvoorbeeld dat de collega’s van De Wegwijzer met een heel frisse blik kijken, we hebben korte lijnen en ondersteunen elkaar. Dat geeft veel saamhorigheid. Iedereen hoort erbij, we doen het met elkaar. Dat zien we ook bij leerlingen. Die maken helemaal geen verschil tussen so en sbo, die zeggen: ‘Dit is gewoon onze school.’

Lees meer over onze samenwerking met partners op de Koerspagina