Terug

Samen met partners: meer maatwerk met een bovenregionaal onderwijszorgarrangement

Acht samenwerkingsverbanden, zorgaanbieder Zozijn, sociaal domein Achterhoek (bestaande uit 8 Achterhoekse gemeenten), zorgverzekeraar Menzis en De Onderwijsspecialisten doen met onderwijszorgarrangement De Trein mee aan het ‘experiment onderwijszorgarrangementen’. Het ministerie van OCW biedt hiermee ruimte om te onderzoeken of door afwijking van specifieke onderdelen van de onderwijswetgeving beter passend maatwerk kan worden gegeven aan jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

De Trein is een locatie van Zozijn in Terborg. Met een grote hoeveelheid partners wordt hier gewerkt aan een onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen in de SO en VSO leeftijd met een ontwikkelingsachterstand, beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of een hulpvraag in relatie met gedrag.  Deze leerlingen hebben een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van ‘leren leren’, gedrag en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de afwijking van een aantal wettelijke bepalingen kunnen we deze leerlingen de mogelijkheid geven om zich te ontplooien zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij.

Binnen het onderwijszorgarrangement bedienen we leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag. Zij dreigen uit te vallen of zitten al thuis en zijn (momenteel) niet in staat het gehele onderwijsprogramma te volgen op een onderwijslocatie. Met een juiste combinatie van deeltijdonderwijs en zorg kan ontwikkeling plaatsvinden, rekening houdend met de levensfase en de mogelijkheden van de leerling.

In eerste instantie vindt deze ontwikkeling daarom plaats op een zorglocatie. Hier wordt interdisciplinair gewerkt met een team van onderwijspersoneel (leraren en onderwijsondersteuners, stagebegeleiders, trajectbegeleider, intern begeleider en orthopedagoog), therapeuten, pedagogisch medewerkers, een arts en een gedragswetenschapper. Vanuit verschillende invalshoeken wordt, samen met ouders, een plan geschreven voor zorg en onderwijs. Hierbij staat de leerling en het gezin centraal.

Door deel te nemen aan dit experiment ontstaat de mogelijkheid dit aanbod te optimaliseren en de financiering collectief te organiseren zodat onze aandacht zoveel mogelijk naar de leerlingen kan gaan. Samen bieden we perspectief: wat is er nodig om te participeren in de maatschappij? Met het netwerk worden er bruggen gebouwd richting een ‘zo gewoon als mogelijk’. Zo worden er stappen gezet met als doel om weer onderwijs te krijgen op de onderwijslocaties of uit te stromen richting dagbesteding of werk.


De Onderwijsspecialisten is een stichting van 28 scholen in het speciaal basis onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek.

Zozijn is er voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. We werken vanuit een groot aantal locaties in Gelderland en Overijssel. 

 

Lees meer inspirerende voorbeelden van 'Samen met jou!'