Terug

Samen met collega's verbeteren we ons onderwijs

Binnen De Onderwijsspecialisten willen we blijven leren, van en met elkaar. Bijvoorbeeld door interne audits uit te voeren. Dat is niet alleen voor de school en directeuren erg waardevol, ook voor de auditoren is het enorm nuttig en bruikbaar om eens ‘in iemand anders keuken’ te kijken. Hierdoor ontstaan er nieuwe ideeën, samenwerkingen en projecten, allemaal ondersteunend aan goed of nog beter onderwijs. 

 

Wat is een interne audit?

Eens in de drie jaar vindt op onze scholen een interne audit plaats. Tijdens een dagvullend programma wordt er door een handje auditoren en een lead-auditor gekeken naar het reilen en zeilen op de school. Samen bekijken zij verschillende inspectiethema's, projecten en onderwijsprogramma's vanuit hun perspectief en op waarderend niveau. Wat gaat er goed, waar zijn wellicht blinde vlekken ontstaan, en wat wil je als school verbeteren. De eigen onderzoeksvraag van de school en het onderzoekskader van de inspectie vormen daarbij de leidraad. 

Vanuit een ander perspectief

Linda Geerlings is lead-auditor, en dat is ze met veel enthousiasme. “Het is zo leuk om steeds op een andere school te komen en op een waarderende manier de kwaliteit van een school in kaart te brengen. Je leert er elke keer van. Door het uitvoeren van een interne audit neemt  een school de tijd om even goed en objectief naar kwaliteit te kijken. Daarnaast is het heel erg waardevol om nieuwe perspectieven binnen een school te krijgen”. 

Bewust worden

Jan Vernooij, directeur van vso De Linde, vroeg het interne auditteam vorig jaar om eens specifiek mee te kijken naar het thema burgerschap. “Wij kwamen erachter dat wij het eigenlijk al heel goed deden, alleen nog niet alles op papier hadden. We kozen ervoor om twee methodes aan te schaffen om zo een duidelijke richtlijn op dit thema te hanteren. Dit werkt nu hartstikke goed, de interne audit werkt hartstikke goed.

Samen met jou

Onze strategische koers is van ons allemaal. Of je nu leerling, ouder, leerkracht, directeur, bestuurder, beleidsmedewerker, agent, zorgverlener of burgemeester bent. En het gaat over één van de belangrijkste dingen in het leven: meedoen.

Samen met jou op koers richting inclusiever onderwijs