Terug

Samen met collega's: Ik kan leerlingen ook helpen met míjn verhaal

In 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is het doel van de banenafspraak, een akkoord dat overheid en werkgevers in 2013 sloten. En daar helpt De Onderwijsspecialisten graag aan mee. Op school voor speciaal onderwijs De Fonkel werkt Joya Blaak (19) als onderwijsassistent. Dat blijkt voor iedereen een schot in de roos.

Joya is assistent in structuurgroep A. ‘Dat is een combinatieklas van groep 3 en 4, waar we meer structuur bieden.’ Joya was zelf ooit leerling op het Praktijkonderwijs, en heeft daar teamleider Mèlanie Huiskes van De Fonkel nog als docent gehad.

Een verrijking voor docenten én leerlingen
Mèlanie: ‘Joya doet precies hetzelfde werk als andere onderwijsassistenten. Ze ondersteunt ook in de didactiek, en is echt van meerwaarde, een verrijking voor docenten én leerlingen. Wat haar zo goed maakt? De passie. Ik merk dat ze dit heel graag wil doen. Dat is belangrijker dan welke opleiding ook, denk ik.’

Joya: ‘In het begin was het echt ook wel heftig, maar dat maakte me niet uit. Mijn verhaal is hier geen beperking, maar een meerwaarde. Ik vertel soms een leerling die in de put zit dat ik vroeger óók een cluster 4-leerling was. Dan vragen ze ‘echt waar juf?’, en dan zie je ze opknappen. Ik vind mijn werk zó leuk, dat ik al snel van drie naar vier dagen ben gegaan.’

Geen fluwelen handschoenen
Joya heeft een jobcoach, maar krijgt op De Fonkel geen speciale begeleiding. Joya: ‘Hier op school doen we niet aan fluwelen handschoenen, wel aan open deuren.’ Mèlanie: ‘Dat klopt! En dat bedoel ik ook vrij letterlijk. De deuren hebben hier geen drempels, zodat echt iedereen binnen kan komen. Dat is ook een vorm van inclusie, net als dat nu Erica en Joya hier werken.

En wat mij betreft komen hier meer mensen werken zoals zij. In het onderwijs én daarbuiten. Dat is goed voor iedereen. Wij leiden kinderen op naar een passende plek in de maatschappij. Dan is het toch niet meer dan logisch dat we zorgen dat we zelf ook een passende plek zíjn?’

Lees meer verhalen over hoe we samen werken aan inclusiever onderwijs