Terug

Frans van der Ven: “Voor mij betekent inclusief onderwijs dat de schoolmuren worden afgebroken”


Op onze scholen werken we verder aan inclusiever onderwijs. Elke dag opnieuw in onze mooie en complexe onderwijspraktijk. De passie en deskundigheid van onze medewerkers bepalen mede het succes ervan.

Frans van der Ven is stage- en trajectbegeleider op de Anne Flokstraschool. Op deze school voor voortgezet speciaal onderwijs in Zutphen zitten jongeren van 12 tot en met 20 jaar met een licht of matig verstandelijke (motorische) beperking of ernstig meervoudige beperkingen (EMB). 

Frans: “Ik ben een man van de praktijk. Als je een onderwijzer vraagt wat inclusief onderwijs is, krijg je vast een mooie definitie te horen. Voor mij is dat niet zo interessant. Dat wordt het pas als we gaan kijken naar de leerling: wat kan hij, waar wordt hij gelukkig van en op welke plek kan hij zich verder ontwikkelen.

Voor mij betekent inclusief onderwijs dat de schoolmuren worden afgebroken. De buitenwereld moet in de school komen en de leerlingen moeten naar de buitenwereld toe. De Onderwijsspecialisten zijn steengoed in het creëren van een veilige omgeving op school. We kunnen heel veel reguleren binnen de schoolmuren. In die veilige setting laten leerlingen vaak heel mooie ontwikkelingen zien. Maar we weten dat ze niet altijd op school kunnen blijven. Laten we dus zo snel mogelijk beginnen met naar buiten gaan. Want in de praktijk gebeurt het.

Het is dan onze taak om te zien wat de begeleidingsbehoefte van de leerling is buiten de veilige omgeving van de school. Vanmorgen was ik nog op een stagebedrijf waar de leerling na één week de handdoek in de ring wilde gooien. We hebben daar de tijd genomen voor een rondleiding van twee uur. De leerling had in deze nieuwe omgeving iemand nodig die naast hem staat en de juiste vragen stelt. Na deze rondleiding was alles weer helder en had de leerling weer motivatie voor een herstart van de stage. Hij moet zelf ervaren en laten weten wat hij nodig heeft. Dat kun je alleen maar leren in de praktijk. Daar gaat het om, daar zijn wij ook voor.

Ik roep altijd: werken aan de uitstroom is het belangrijkste van het hele onderwijs. Daar werk je met z’n allen uiteindelijk naartoe. De leerling komt op een moment dat hij verder moet. Je kunt ze niet zomaar een diploma in de zak stoppen en succes wensen. Wij zijn er voor om ze op een plek te laten starten waar hun ontwikkeling verder kan gaan. En om te kijken door o.a. de nazorg, dat dit ook gebeurt.

Het startpunt daarvoor is de leerling zelf. We vragen hem: wie ben je, wat kan je en wat wil je? Alleen op een plek die écht bij de leerling past kan er sprake zijn van duurzame uitstroom. Dat is bij elke leerling een intensief traject. Je hebt je team en de organisatie nodig om zelf te blijven leren en ontwikkelen. Dat is óók inclusiever onderwijs: je doet het samen met je collega’s.”

Lees meer over onze strategische koers 'Samen met jou'